Omvändelse

Omvändelse

Känner du dig rastlös? Känns livet meningslöst? Har du oroliga tankar och många frågor?

5 min ·

Känner du dig rastlös? Känns livet meningslöst? Har du oroliga tankar och många frågor?

I Bibeln står det att människan är rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Vetskapen om att livet på jorden är så kort, skapar kanske en längtan inom dig att få reda på meningen med livet Du vill gärna uppleva att Gud är en levande Gud och kunna tro på honom. Denna önskan, som du har svårt att beskriva med ord, kan vara det första steget på vägen mot omvändelse.

En ny riktning

Nästa steg kräver handlig! Den som omvänder sig, vänder sig bort från något och till något annat. Hittills har du gått i en riktning. Du är kanske medveten om att något inte är gott i ditt förhållande mot dina medmänniskor. Du kanske har sagt eller gjort något som har förstört de andras förtroende för dig. Kanske har du varit oärlig eller orättfärdig. När du vänder om, måste du gå helt åt motsatt håll än det du gått förut. Du måste återuppbygga förtroendet och ordna upp i det som förut var i oordning i livet. Känns det svårt att vara tvungen att vända sig om 180 grader? Det är inte meningen att du ska klara av det ensam. Det finns en som kommer att hjälpa dig! Jesus har gett oss ett löfte: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Man kan kasta om orden lite grann och föreställa sig att Jesus säger: Vänd om till mig, du som längtar efter att kunna bli lycklig helt och hållet!

Den som omvänder sig, vänder sig bort från något och till något annat.

Gud skapar en längtan till omvändelse

Den längtan du har till att ändra riktning i ditt liv, kommer från Gud. I Bibeln ställs denna fråga: Förstår du inte att Guds godhet leder dig till omvändelse? Aposteln Petrus talade en gång till judarna. Han gjorde dem klara över att de hade syndat då de korsfäste Jesus. Då de hörde detta kände de ett stick i hjärtat. Så kan det kännas när du vet om att du har gjort något fel och du blir påmind av ditt samvete. Du blir ångerfull och kanske blir du ledsen. Det är Guds godhet att du blir bedrövad! Egentligen kan du glädja dig om du känner en sådan sorg. Den ger dig en längtan till omvändelse och det är bekräftelsen på att Gud har börjat sitt arbete i dig!

Ett radikalt beslut

Förutsättningen för att du ska bli av med de tunga bördorna och få vila, är att du erkänner din synd.
Ja, men vad är synd, frågar du. Att synda är att göra något som känns fel i samvetet eller som går emot de livslagar som Gud har gett oss och som vi hittar i Bibeln. Jesus betonar att de bud som Gud gav till Moses fortfarande gäller och lägger även till: Ett nytt bud ger jag er: ni skall älska varandra. Ett sådant bud blir personligt när du läser vidare vad Jesus säger: Ni har hört att det är sagt till förfäderna: Du skall inte mörda. Men jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sitt broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför det Stora rådet. Jesus riktar strålkastaren direkt på människans hjärta och sinnelag.

När du omvänder dig innebär det att du låter ljuset från Jesu ord och från hans liv lysa in över ditt eget liv.

När du omvänder dig innebär det att du låter ljuset från Jesu ord och från hans liv lysa in över ditt eget liv. Du måste kasta bort det gamla tankesättet som du har haft hittills. Det är inget att spara på! Det du säger och gör måste få en ny utgångspunkt. Att omvända sig är utan tvekan ett radikalt beslut. För att använda ord från Bibeln så är det som att iklä sig den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Det nya sättet att tänka handlar inte om vad jag tjänar på att göra utan vad som är det bästa för min nästa.

Vilket mål har du i livet?

I Bibeln har Jesus många olika namn. ”Den goda herden” är ett av dem. Herden passar flocken, ser till att de vandrar på goda betesmarker och skyddar dem mot faror. När du omvänder dig och väljer att låta Jesus vara din herde, kommer du uppleva att han har äkta omsorg för dig. Han vet vilken näring och vägledning du behöver för att nå dit han vill leda dig.

För att börja det nya livet räcker det inte bara med att du vänder dig bort från det gamla livet, men du måste ställa allt till rätta igen. Hur du gör det kan du läsa om i artikeln «Syndernas förlåtelse».

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.