Omvändelse och syndernas förlåtelse

Omvändelse och syndernas förlåtelse

Det första steget mot frälsning och ett meningsfullt liv.

6 min ·

Har du någon gång märkt att du sänder nästan omedvetna böner till Gud om hjälp? Detta händer för det mesta när du upplever att något är tungt och svårt. Om du är trött på dig själv och det liv du lever, blir du emellertid mer medveten om att du faktiskt behöver be!

Jesus lärde lärjungarna att de skulle be Gud om att förlåta deras skuld, och han fick tydligt fram att förlåtelse hänger ihop med att förlåta andra. Så här skulle de be: "Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss." Du kan läsa hela bönen i Matt 6:9-13.

Ånger och bekännelse

Det är Gud som påverkar dig när du känner oro i samvetet, och inser att bönen om förlåtelse är en bön som du behöver be. Du kanske förstår att du har valt fel riktning i livets vägkorsning, och skulle önska att du kunde välja på nytt. Du inser också att du har gjort det som var fel. Aposteln Petrus sa en gång till människor som förstod att de hade handlat fel: "Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade." Apg 3:19. När du uppriktigt ångrar dig, kommer ett behov för att be både Gud och människor om förlåtelse. Enligt Bibeln går det inte bra för den som döljer sina synder. Att tiga om sin synd och inte vilja erkänna, gör att du inte blir förlåten. Då uteblir även glädjen. Aposteln Johannes skriver: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." 1 Joh 1:9. Först när du bekänner, kommer du att känna glädje!

Grunden för förlåtelse

Innan Jesus levde på jorden bar översteprästen fram offer en gång om året för alla synder folket hade begått. De fick därmed förlåtelse, men dessa offer hade emellertid inte den verkan att människorna bevarade ett rent samvete. Man fick förlåtelse genom offret, men det hade inte kraft till att ta bort det onda i människans natur, som ju var orsaken till att man syndade. Därför var man tvungen att offra om och om igen, år efter år.

Jesus dog för människornas skull, och han gav sitt liv som ett offer en gång för alla. I Hebreerbrevet, kapitel 9 och 10, kan du läsa mer om grunden för förlåtelse. Efter att Jesus hade återuppstått från de döda, innebär syndernas förlåtelse något helt nytt! Du får möjligheten till att helt bli fri från det som tynger samvetet. När du kommer till Gud och ber om förlåtelse, frikänns du från din skuld, eftersom Jesus tog skulden på sig. Därför kan du tillitsfullt be om förlåtelse för synden du har begått, och du får uppleva att Gud kastar alla dina synder i havets djup, som det står i Bibeln. (Mika 7:19)

Varför är det då så viktigt att få syndernas förlåtelse?

Gud vill visa sin kärlek mot dig genom att ge dig möjligheten att glömma allt som ligger bakom, och starta om på nytt med tomma ark! När Jesus gav sitt liv som ett offer, öppnade han en väg som tidigare var stängd. Denna väg kan du vandra! Du kan också ge ditt liv som ett offer. Det gör du genom att kämpa mot det onda, synden, som bor i din människonatur och förneka dig själv, i den helige Andes kraft. Startpunkten är syndernas förlåtelse, och på vägen vidare kan du få hjälp till att leva med ett rent samvete genom att följa Jesu exempel och varje dag ta ditt kors! (Luk 9:23)

Det nya livet

När du vandrar på denna nya och levande väg, blir du ständigt mer tacksam. Du känner att du har fått ett annat tankesätt! Du skyller inte längre på andra för dina svårigheter. Om du tidigare var orättfärdig, vill du nu vara rättfärdig. Du får lust att göra Guds vilja. Du får lust till att göra det bästa för de andra. Det beror på att du har fått ett nytt sinnelag. Glädjen över att du har fått ett nytt sinnelag, kommer att börja prägla dig. Det är ett verk som sker inom dig, och det är Gud som öppnar ditt sinne för det nya livet så att du kan bli en ny skapelse!

En gren på vinstocken

Att ta emot syndernas förlåtelse är att säga ja till att bli ympad som gren på den vinstock som har Jesus som stam. Jesus själv säger: "Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra." Joh 15:4-5. Jesus vill att du ska bära frukt! I ett träd flyter det sav från stammen och ut till grenarna.

Om du blir en gren på stammen Jesus Kristus, får du kraft i livet! Det blir meningsfullt och intressant att leva!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.