"På ditt ord!": Ledordet som ger resultat

"På ditt ord!": Ledordet som ger resultat

Lyder du Guds ord och hans vägledning utan tvekan eller diskussion? Pröva det, och upplev att det fungerar!

"Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. Luk 5:5-7.

Simon Petrus var en fiskare. De hade varit ute och fiskat hela natten, utan att få någon fångst, men när Jesus gav dem sina instruktioner valde Simon att tro och "på ditt ord" gjorde han som Jesus sa helt utan "varför", "kanske" eller "vad händer om …" Denna enkla handling i tro gav mirakulösa resultat och en fruktan i Simons och de andra fiskarnas hjärtan, och de lämnade allt och blev Jesu lärjungar (Luk 5:8-11).

"På ditt ord!"är själva lösningen i alla livets situationer. Alla som har förstått detta har blivit rika och lyckliga i Gud. Deras "båt" överfylldes av Guds visdom och eviga fördelar. När Paulus kom bar han med sig en fullhet av Guds välsignelse. Han blev fängslad, hudstruken, slagen och befann sig i alla möjliga nödsituationer, men alltid glad och väl till mods (2 Kor 6:1-10). Han förstod detta: "På ditt ord!" och allt blev ljust och gott. Han drog alltid in rikligt med "fisk" i sin båt.

Exempel på trons lydnad – "På ditt ord"

Abraham fick ett ord från Herren om att lämna sitt land och sitt folk för att gå till det land som Gud hade utsett till honom. "På ditt ord", sa Abraham, drog iväg och blev till slut överöst med välsignelse.

Vi blir inte väldigt rika på Guds härlighet på en dag. Gud prövade Abraham kraftigt om han älskade Gud och höll sig till hans ord. Först på korset, när Jesus sa: "Det är fullbordat", hade han hela Guds fullhet i sig. Han växte i Guds visdom, och hela Guds fullhet tog plats i honom allteftersom Ordets härlighet förkroppsligades i honom. (Luk 2:52; Kol 2:9; Joh 1:14) Vägen går genom trofasthet i lidande och självförnekande.

"På ditt ord!" sa Noa och byggde arken precis efter Herrens anvisningar. Han byggde i tro för han hade aldrig sett ett sådant byggverk eller att någon hade drunknat i vatten. I åratal förkunnade han outtröttligt vid arken, medan han fortsatte att bygga exakt som ombett. Till slut fick han uppleva det han förkunnade och trodde på, efter att hans tro hade prövats grundligt. Han släppte inte taget om ordet han hade fått av Herren.

Resultatet av lydnad – "På ditt ord"

Saliga är de som har ett ord från Herren i livets olika prövningar, och som håller fast i det och handlar enligt det med en levande tro.

I Filadelfia hade de förstått att ta vara på Guds ord, och Jesus säger till dem: "Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona." Upp 3:11. Det de hade var Guds ord. Allt annat är dårskap, som vi måste släppa och fly bort från för tiden är kort.

Om vi hör Guds ord och bygger efter det, förblir vårt hus stående. Guds ord är evigt, orubbligt och gör oss till eviga, orubbliga och härliga personer för evigt.

Petrus hade arbetat hela natten och drog in tomma, svarta nät. Om vi handlar efter vårt förnuft och våra känslor, blir det mörk natt för oss och det enda vi drar in är modlöshet och besvikelser. Vägen för oss då är att vi skäms djupt och kastar oss ner som Petrus gjorde, och erkänner att vi är syndare (Luk 5:8).

Vi är verkligen kallade och utvalda till att få del i ett rikt och välsignat liv, och vägen dit är: "På ditt ord!" Hur gott är det inte att kunna säga: "På ditt ord kastar jag all min sorg på dig, för du har omsorg för mig", istället för att bli nedtyngd av både oro och sorg för det ena och det andra.

Lösningen är: "På ditt ord!" så lyckas det både i livet och tjänsten!

Detta är en redigerad version som publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i juli 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.