Påsk: En ny tid har börjat

Påsk: En ny tid har börjat

Det finns väldigt många saker som man kan förknippa med påsken: allt ifrån påsklov med sol, snö och skidor till påskägg. Från påskmiddag till…ja, förhoppningsvis stannar både du och jag upp för att tänka på påskens verkliga innebörd.

Det finns väldigt många saker som man kan förknippa med påsken: allt ifrån påsklov med sol, snö och skidor till påskägg. Från påskmiddag till…ja förhoppningsvis stannar både du och jag upp för att tänka på påskens verkliga innebörd.

Påsk: Någon dog för vår skull för att försona oss med Gud igen

Det finns knappast någon som skulle dö för en hederlig person, säger Paulus i sitt brev till romarna. "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." (Romarbrevet 5:7–8).
"Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder." (Första Johannesbrevet 4:10).

Påsk: Någon återuppstod från graven

Varför kunde inte döden hålla fast Jesus Kristus? Allt beror naturligtvis på det liv som han levde på jorden. Jesus föddes som människa och fick en kropp precis som vi. Därför blev han tvungen att lida ut frestelser så att han aldrig gjorde sin egen vilja, utan bara sin himmelska Faders vilja. Att Gud väckte honom från de döda på den tredje dagen var beviset på att han aldrig hade syndat. Den dagen var en segerns dag. Det var dagen som gjorde slut på en lång natt där synden och hopplösheten hade härskat över mänskligheten. En dag av seger över döden och dödsriket.

Påsk: En ny tid har börjat för alla som tar emot Jesus som Herre i sitt liv

Moses och profeterna hade långt i förväg tillkännagett "(…) att Messias skulle lida och att han som den förste som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna." (Apostlagärningarna 26:23).
Jesus är nu vår överstepräst i himlen och kan ha medlidande för våra svagheter; en överstepräst som lever för att be för oss. Därför kan vi nu, precis som han, lida ut frestelserna istället för att ge efter för synd. Därmed tar syndens och hopplöshetens natt slut även i våra liv. (Läs Hebreerbrevet 2:5–18!).

Påsk: Så högt har Kristus älskat oss…

Ja – nu går det upp för oss! "Hur högt Gud har älskat oss att han inte ens sparade sin enfödde Son, utan gav honom för vår skull." (Johannesevangeliet 3:16). Se hur högt Jesus Kristus älskade oss! Om vi inser det föds en innerlig önskan om att få återgälda Faderns och Jesu kärlek. Låt oss återgälda Jesu offer och hans tro genom att göra bara hans vilja och leva ett liv som är honom värdigt varje dag.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.