Rättfärdighet: en investering med otroliga långsiktiga resultat

Rättfärdighet: en investering med otroliga långsiktiga resultat

Har du tänk på vad rättfärdighet innebär och vilka fördelar den har?

8 min ·

Hela Guds ord och all Guds visdom är genomsyrat av rättfärdighet. "Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira." Hebr 1:8.

Jesus var den lyckligaste mannen på jorden på grund av att han älskade rättfärdighet. (Hebr 1:9) Rättfärdighet för med sig välsignelse. Det bringar frid och glädje. Att lära sig rättfärdighet är en enorm investeringsmöjlighet, både för detta liv och för evigheten, i och med att det är en lag i Guds rike. Det påverkar inte bara oss, utan även människorna i vår omgivning och samhället vi bor i. Rättfärdighet har otroliga fördelar! Här följer några av dem:

(Artikeln fortsätter efter videon)

Att veta vad som kommer är en glädje och tillfredsställelse

Att vara rättfärdig är helt enkelt att göra det som är rätt och gott för ens framtid. Därför kan det ibland verka ofördelaktigt att vara rättfärdig i stundens hetta. Det kan kännas alldeles för svårt att välja rätt. I det långa loppet däremot har det motsatt effekt.

Ta till exempel en hockeyspelare. Han vet att han måste utföra vissa övningar och hålla sig borta från en vissa typer mat för att bli en bra hockeyspelare. Han tänker på sitt mål, sin vision, när han frestas till att unna sig idag. Valet att göra det som är rätt för hans mål ger då faktiskt en glädje och tillfredsställelse som inte skulle ha kommit av att välja fel.

Så är det på alla områden. Rättfärdighet ger en tillfredsställelse som går mycket djupare än att ge efter för en tillfällig, flyktig tillfredställelse. Det är en förväntansfull glädje som är mycket mer intressant än ett liv av dåliga beslut i väntan på skörden. Rättfärdiga handlingar är en investering för framtiden!

Fullkomlig vila och frid som inte kan omskakas

Jesus blev fridens furste, och innan han lämnade jorden sa han till sina lärjungar: "Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger." Joh 14:27.

Tänk på när Jesus stod inför Pontus Pilatus. Hur kunde han känna fullkomlig vila när alla anklagade honom? (Matt 27:11-14) Hur kunde han tänka på sin mamma och Johannes, till och med när han hängde på korset? (Joh 29:25-27) Hur var det möjligt?

Han kunde det för att han hade vunnit frid genom att offra sin egen vilja, sina egna preferenser och fördelar. Rättfärdighet för Jesus var samma sak som offer. Rättfärdighet var att inte själv ta ära, eftersom all ära tillhör Gud. Jesus led som en rättfärdig för orättfärdiga och genom att göra det kunde han leda oss till Gud. (1 Petr 3:18)

Som lärjungar har vi nu chansen att vandra samma väg som Jesus vandrade, och därmed få del av samma glädje och frid som Jesus hade, som inte skakades av något eller någon någonsin. (Joh 15:11)

Man kanske till exempel tänker: "Jag är rättfärdig när det gäller pengar. Jag har betalat alla räkningar och håller ordning på allt." Trots detta kanske man är full av krav och förväntningar på hur andra ska vara. Man kanske är full av oro när det gäller andras orättfärdighet. Den rättfärdighet som Jesus kom med är emellertid inte en mänsklig rättfärdighet. Därför kan inte den glädje och tillfredställelse som kommer av att bara följa lagen och göra allt moraliskt rätt ens jämföras med den frid och vila som kommer av rättfärdigheten från Gud genom tron, (Fil 3:9).

När jag slutar sträva efter egna fördelar, oavsett om det handlar om ära, pengar eller egenrättfärdiga tankar, slipper jag otroligt mycket stress och belastning. Så frigörande! Och den långsiktiga belöningen? Bra, du gode och trogne tjänare! " Matt 25:23. Att få höra det en dag blir större än något vi kan föreställa oss i dag.

Rättfärdighet bryter ner vår destruktiva mänskliga egenvilja

Rättfärdighet bryter med andra ord ner vår egenvilja och det är den otroliga fördelen och målet för en lärjunge. Att ha samma sinne som Jesus hade när han levde här: "Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig", och: "Men ske inte min vilja, utan din". Hebr 10:7; Luk 22:42. Av detta kan vi se att vår vilja och Guds vilja inte har något gemensamt. De kan inte förenas. En måste försvinna för att den andra ska kunna utföras.

Den mänskliga viljan är allt som prioriterar egna fördelar, ofta på någon annans bekostnad. Det är den vilja vi föds med. Nästan ingen lämnar detta stadium någonsin. De förfinar sina uttryck för orättfärdighet, så att det låter bättre. Men varför finns det konflikter? Varför finns det oro? Varför finns det krig och svårigheter?

Min vilja är genomsyrad av orättfärdighet, hur jag än formulerar det. Du har din vilja och jag har min, och då tänker jag: "Om du bara gör som jag vill, så kan vi vara vänner." Men det är inte sant. Det är på grund av detta som konflikterna uppstår. (Jak 4:1-2) Den mänskliga viljan är en plåga, en börda. Den bryter ner samhället.

När jag ser vilket otroligt handikapp den mänskliga egenviljan är, blir möjligheten att kunna bryta ner den till en enorm fördel både för mig och för min omgivning. Om jag bryr mig om människorna och vill bygga upp mitt hem, mitt grannskap, samhället där jag bor, då är växt i denna rättfärdighet en enorm fördel för min familj, mina grannar, vänner, kollegor, mänskligheten i allmänhet och för min framtid.

Fullkomlig enhet och harmoni med alla

Tidigare nämndes det att ha en vision. Vad denna vision består av är att min del i konflikter och oenighet mellan mig och andra människor, i mitt liv nu och i evigheten fullkomligt ersätts av rättfärdighet. Vilket liv att leva! Det är fullt möjligt att ha denna inställning: "För min del kan alla vara precis som de är." Visionen om att bli en person som inte har konflikter med någon eller något, inte ens inre konflikter, ger oss kraft till att göra allt som krävs i dag, för att förneka oss själva och följa Jesus. (Luk 9:23)

Detta är samma vision som Jesus hade. Han såg ner på jorden och såg alla konflikter. I hemmen och över hela världen. Varelser i hans ögon sprang runt och förolämpade och dödade varandra. De saknade helt respekt för andra. Det måste väl finnas något som man kan göra åt saken? Därför kom han till jorden och öppnade en ny och levande väg. Han visade oss med sig själv som exempel att vi blir som en enda kropp, i harmonisk funktion med alla kroppsdelar, när vi dödar vår mänskliga egenvilja. (Ef 4:1-6; Ef 4:11-16; John 17:20-23; Ef 2:14-16; 1 Joh 1:6-7)

Den glädje som låg framför honom var att han såg bröder tillsammans i perfekt harmoni. (Hebr 12:2; Ps 133) För de flesta leder meningsskiljaktigheter till konflikter. (Jak 3:16; Jak 4:1-2) I Guds rike leder meningsskiljaktighet till harmoni och produktivitet som är helt främmande på denna jord.

Den ultimata fördelen är bönen som Jesus bad i Joh 17:21-23, att vi ska vara ett som Fadern och Sonen är ett. Tänk vad denna fullkomliga enighet kan uppnå!

Rättfärdighet är en investering

Rättfärdigheten kommer att styra i evigheten. Det är katalysatorn för växt och den viktigaste lagen i Guds rike. Så man kan säga att investeringsmöjligheterna i rättfärdighet är enorma, både för detta liv och för evigheten. Det är faktiskt allt.

Detta inlägg finns tillgängligt

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.