Resultaten av att leva ett liv i seger över synd

Resultaten av att leva ett liv i seger över synd

Vårt liv är inte vårt eget. Vi lever för Jesus och i gengäld får vi ett rikt och fritt liv.

Att leva ett segrande liv har belöningar som gagnar dig nu i livet och därefter i all evighet. Det är bara Satan som förlorar när du segrar och bevisar med ditt liv att den enda rätta vägen att vandra är att efterfölja Jesus på denna väg.

Att träda fram inför Guds ansikte

Att leva rättfärdigt sätter dig i direkt kontakt med Gud och Jesus. I Edens lustgård kunde Adam och Eva gå runt och samtala med Gud. De hade en god och öppen kommunikation med honom, men det första de gjorde den dagen de syndade var att gömma sig för honom. Synden gör att du tappar självförtroendet. Den gör att du fruktar Gud på fel sätt. Gudsfruktan är att frukta att synda mot honom. Men den andra fruktan innebär att du är rädd för att ha med honom att göra, för att du vet att du har tillåtit något ont att komma mellan er. Du känner skuld och fördömelse, och vill dölja det du har gjort för honom. De som lever i synd är helt åtskilda från Gud.

När du börjar segra över synden, kommer emellertid självförtroendet tillbaka! Du får frimodighet till att träda fram inför Guds åsyn och söka honom. Det står skrivet: "Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött." Hebr 10:19-20. Jesus gick vägen genom förhänget, som är vägen i seger över all synd som han såg där i sitt kött. Genom att göra det rämnade förhänget, köttet, som skilde oss från Gud. Vägen till Gud, som hade varit stängd ända sedan synden kom in i världen, öppnades åter. Vilket pris Jesus betalade för vår skull, så att vi skulle kunna träda fram inför Guds ansikte! Detta borde motivera dig till att vandra samma väg.

När du också vandrar denna väg genom ditt eget kött, vägen i seger över all synd som du ser där, så får du frimodighet till att möta Gud. Du kan lyfta huvudet och se Gud i ögonen och känna samhörighet med honom. Du har ingen orsak till att gömma dig i skam, eftersom du vet att du inte har något att dölja. Detta får du redan den första gången du segrar i frestelsen. Och förbindelsen blir bara starkare ju mer framgång du gör på vägen genom köttet. Samhörigheten och förbindelsen som du får med Gud och Jesus är utan like. (Fil 3:10)

Frihet och glädje

Att leva ett liv i seger ger glädje. Kanske du har slavat under synden i många år. Glädjen är äkta och frigörande när du upptäcker att du inte behöver vara bunden av den längre. Den för med sig frihet, frid och ro. Synder skapar onda känslor. Oro, ångest, fruktan, osv.

Föreställ dig en man som har övertagit ett företag för att han har fuskat, ljugit och skadat andra människor för att nå den positionen. När han äntligen har kontrollen känner han kanske en viss tillfredsställelse, men för det mesta kommer han tillbringa sin tid i ångest och rädsla för att någon ska få veta vad han har gjort för att komma dit, eller för att någon ska göra det samma mot honom. Och hur länge varar tillfredsställelsen över vad han har lyckats göra? Hans begär efter makt lever och blomstrar fortfarande.

Tänk om han däremot hade varit nöjd med sin plats i företaget, segrat över begäret efter makt och ära och att han stället hade lärt sig att vara nöjd (Fil 4:11) och jobbat hårt och ärligt för befordran. Då hade han känt vila, frid och säkerhet, så länge han inte lät synden leva. Och Gud hade välsignat allt han gjorde. (Ps 1:1-3)

När du först tar upp kampen mot något som Gud pekar på i ditt kött, skapar det lidande. Köttet vill inte ge upp något som har varit en del av det så länge. Gud är emellertid rik på nåd och barmhärtighet, och ger dig all kraft du behöver. Friheten du känner första gången du segrar över det kan inte beskrivas med ord!

Kampen leder till något utan like

Du måste kanske verkligen kämpa för att ge upp maktlystnad (som i exemplet), eller vad det än måtte vara, men när du har gjort det, i lydnad mot det som Gud lägger i ditt hjärta, upplever du glädje. Ju mer du övar lydnad, desto bättre blir livet. Så kommer dagen då du plötsligt inser att: "Oj! Jag brukade göra så och så, och nu är det inte ens en kamp för mig!" Det är en obeskrivlig glädje, frihet och vila från synden. Det är en enorm fördel för dig. Livet blir gott, rikt och helt när du inte styrs av ditt kött. När du väl upplever frihet, kommer du att inse vilket helvete det var att vara bunden.

Så börjar du att känna dig oövervinnerlig mitt i dina situationer. Du börjar glädja dig till dessa möjligheter till att bli ännu mer fri från det som drar dig ner och binder dig. För du hatar allt det hemska du ser i ditt kött, och det enda du vill är att bli av med det, så att du kan uppnå ett rikare liv i samhörighet med Fadern och Sonen.

Ditt liv välsignas

Effekten blir enorm i alla livets aspekt när du reagerar med godhet, kärlek och dygder, istället för med syndiga vanor och reaktioner.  Du blir en kärleksfull person i vem andra kan se Kristi liv. Dina förhållanden med människor blomstrar när det inte ligger någon synd i vägen. Det är en lättnad att inte reagera med misstanke, irritation, förnärmelse, människofruktan, osv. Livet blir rikt och fritt. Du upplever samhörighet med andra som kämpar samma kamp. Du skapar band som är obrytbara när ni har samma mål. Du är med på att forma Kristi kropp på jorden, och det finns inget större än det. Då följer välsignelse med i kölvattnet.

"Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning." 1 Petr 1:6-9.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.