Rom 8:28 – Den otroliga verkligheten i denna välkända vers

Rom 8:28 – Den otroliga verkligheten i denna välkända vers

Tror du verkligen på att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud? Läs här och testa dig själv!

"Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Rom 8:28.

Låt oss läsa det: Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt, både gott och ont, både likt och olikt, även personer, allt och alla personer, till det bästaför dem som är kallade efter hans beslut. Så står det i den starkaste översättningen, som även är den mest riktiga. Alltså allt som vi möter på vår väg. Allt som händer. Alla möjliga, oavsett vad de säger, vad de inte gör, och vad de glömmer att göra … allt detta, samverkar, utan undantag, till mittbästa. Ja, det kan inte skrivas bättre. Ytligheten gör emellertid att vi inte ser det. Vi kan helt enkelt inte läsa det. Man är heller inte tillräckligt intresserad. Man har inte tid.

Jag har hört sägas: "Romarbrevet 8:28 har varit min tröst i många år." Det är väl fler som har det så. "Det har varit en tröst", men vem är det som blir tröstad? Det är de som sörjer som blir tröstade och som ska tröstas. Det går inte att sörja. Det är helt omöjligt att sörja. Jag tror på Rom 8:28 och därför är det inte möjligt. Det är omöjligt. Att tro på Rom 8:28 är det samma som att vara ständigt överlycklig  dag och natt, under alla omständigheter, prövningar och förhållanden. Helt fullständigt överlycklig.

Då uppfylls ordet: "Tacka för allt" 1 Tess 5:18. De flesta läser det som: "Tacka för allt gott." Det är inte det som står. Det står: "Tacka för allt." Både gott och ont. Så tacksam blir man om man tror på Rom 8:28. Och så står det: "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Fil 4:4. Det går inte utan att tro på Rom 8:28. Och om jag tror på Rom 8:28, så kan jag inte annat. Då stortrivs jag oavbrutet.

Tror du att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa? Utan någon motsägelse som helst måste vi konstatera att det jag själv tror på tjänar mig till det bästa. Det gläder jag mig över, ja det är jag tacksam för av hela mitt hjärta!

Just därför måste det att tro på Rom 8:28 även medföra att jag inte:

 1. Blir arg.

 2. Blir förnärmad.

 3. Tar åt mig.

 4. Är framfusig.

 5. Tappar fattningen.

 6. Blir svartsjuk.

 7. Blir avundsjuk.

 8. Tappar modet.

 9. Blir bitter.

 10. Har något emot någon.

 11. Gifter om mig med en annan om jag är skild.

 12. Klagar över något.

 13. Muttrar.

 14. Är missnöjd.

 15. Hämnas.

 16. Tar det som tillhör andra.

 17. Gör något falskt eller svinaktigt.

 18. Blir orolig när något händer.

 19. Konkurrerar med andra.

 20. Skäller tillbaka när jag blir utskälld.

 21. Ogillar en annan person.

 22. Blir förargad.

 23. Tycker det känns svårt när jag vanäras.

 24. Tycker att något är irriterande.

 25. Anser att någon eller något står i vägen för mig.

 26. Någonsin har otur.

 27. Någonsin blir besviken.

 28. Känner mig bedragen.

 29. Vill ha bättre eller finare mat, kläder, inventarier eller andra jordiska saker.

 30. Är bedrövad över maken/makan jag har fått, eller över att jag inte är gift.

Allt elände avläggs bara genom att tro på denna bibelvers! Inte underligt att Paulus skriver att evangeliet är en kraft till frälsning för alla som tror.

Att tro på Rom 8:28 måste även medföra:

 1. Djup frid och vila i Gud.

 2. Oavbruten lycka.

 3. En mäktig himmelsk glädje.

 4. Ett orubbligt liv i seger.

 5. Ett trofast sinne och ett trofast liv.

 6. Att själarna får tillit till en.

 7. Ett fruktbart och välsignat liv.

 8. Visdom.

 9. Styrka.

Att tro på Rom 8:28 ger:

 1. Män och kvinnor som är i stånd till all god gärning.

 2. Församlingar.

 3. Dugliga tjänare och ledare i församlingarna.

Om man har läst och hört Guds ord i många år utan att dessa verkningar har kommit fram, visar det på ett slående sätt hur det står till med tron på det man läser och hör.

Ta hand om detta träd, om nu någon menar att dessa frukter är attraktiva.

Detta är en redigerad, kombinerad version av två artiklar: "Tror du Romerne 8:28" från BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" från juni 1949, och ett utdrag från ett tal av Elias Aslaksen i januari 1976, publicerat i boken "Elias Aslaksens sista tal" (1979).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.