Så avancerar du snabbt i ditt kristna liv

Så avancerar du snabbt i ditt kristna liv

Har du hört talas om “nu-vägen”?

"Jag kan be senare. Jag får säkert tid förr eller senare till att läsa Bibeln. Självklart vill jag tjäna Gud! Men kan det inte bara vänta lite grann?" Har du hört någon av dessa tankar?

Det är enkelt att ut skjuta upp saker. Det ligger i människans natur. Men det behöver inte vara så, bara för att det är lätt! Att tänka på det sättet begränsar vår växt och utveckling i ett liv med Kristus; det hindrar faktiskt Gud från att kunna fullföra ett verk i dig.

"Nu-vägen"

Bibeln talar om ett helt nytt sätt att tänka och göra saker på. Den talar om att göra saker "nu", alltså "direkt", eller "i dag"! Vi kan kalla det "nu-vägen". Det står "Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2 Kor 6:2. Det vanligaste svaret man får när man inbjuder och förmanar själarna till att försona sig med Gud, är att de ska göra det senare, men inte nu, inte i dag, inte i kväll.

Om man säger så varje gång, blir det ju aldrig av; men om man gör det direkt, är man ju säker på att det blir gjort. Genom trons lydnad får man evigt liv i detta pyttelilla nu! Där ser vi vad tiden, vad nuet, är värd!
Så blir det hela vägen, steg för steg. Det vi gör direkt, kan vi vara säkra på blir gjort. Vad kan bli gjort senare, vet vi inte. Vi vet inte ens om vi får möjligheten igen.

Handla direkt!

När Gud visar dig nästa steg, så ta det direkt. Fortsätt så till sista ögonblick, så är du vis och avancerar jämnt och snabbt på livets väg. Du blir en lysande förebild för alla!

Be direkt, res dig direkt, skriv direkt, öppna dig direkt, be direkt om förlåtelse, fråga direkt, gör direkt den tjänst som du blivit påmind om, ge dig direkt till Gud, börja direkt att tränga dig närmare Gud med kraft, föreslå direkt om att be tillsammans, tjäna direkt med din nådegåva, ta direkt itu med dina saker, ordna det på en gång, i dag. Låt inte solen gå ner över din orättfärdighet! Lägg dig inte innan det är ordnat!

Ett smort liv

I dag-vägen, nu-vägen, direkt-vägen, är livets sprudlande väg rikt på välsignelser! Välsignelsen öser ner över denna väg! Oh vidunderliga, himmelska, smorda väg som leder till enorm framgång! Varför inte vandra på den? Vad svarar du på detta? Varför inte göra det direkt när vi ser något, som är Guds vilja? Desto fortare kan vi ta nästa steg, osv i det oändliga.

"I dag, om ni hör hans röst!" Ps 95:7. "I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan […] Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra." Hebr 3:7-8,13.

Detta gäller på varje utvecklingssteg i Kristus Jesus, ända till det sista. Det gäller varenda steg, varenda handling.

Vi ska alla vidare; vi kan alla göra det bättre. Så fort vi ser något gäller det att inte skjuta på det till en annan gång, utan utföra Guds vilja direkt. (Luk 12:47).

Detta är en redigerad version av artikeln "Nu-vägen", som ursprungligen publicerades av Skjulte Skatters Forlag i den norska boken "Guds veier til himmelen" år 1935. ©Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.