Så stor är Guds makt!

Så stor är Guds makt!

Har du tänkt på att samma kraft som delade Röda havet – är tillgänglig för dig?

4 min ·

Guds hand rymmer hela havet och han skapade jorden som vi står och går på. Samma kraft finns till förfogande för oss idag! Med den kan vi bli fria från den synd som bor i oss.

Vem är Gud?

Gud är den kraft som skapade himmelen och jorden. Då han sa: ”Varde ljus!” kom ljuset till jorden och han skapade dag och natt (1 Mos 1). Gud delade Röda havet i två delar och han tillät Jerikos murar att falla utan ett endaste slag (2 Mos 14:21, Jos 6:20). Till och med solen och månen måste stå stilla om Han vill det (Jos 10:13).

Gud är oändligt stor. Profeten Jesaja gör ett försök att beskriva honom:

"Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål?" (Jes 40:12)

"Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo inunder." (Jes 40:22)

Gud är evig

Det här är den samma Gud som vi kan ha kontakt med i våra personliga liv. Han är alltid densamma. Han är evig.

"Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas." (Jes 40:28-29)

Vid hans makt kommer hinder och murar falla och det som är omöjligt blir möjligt! Där vi förut gång på gång fallit i synd, kan vi med den eviga Guds kraft bli stående!

Det betyder att samma kraft, samma obeskrivliga makt som delade havet i två på ett ögonblick, är fortfarande tillgänglig – för dig och mig! De flesta av oss ska inte inta städer och länder eller kriga mot fysiska fiender, men Gud har kallat oss till att göra motstånd mot självaste synden, som bor i oss. Genom Jesus gav han oss möjligheten att bli fria från slaveriet under synden, över våra egna lustar och begär. Allt det som skapar oro och osämja.

Vi behöver Guds hjälp varje dag, varje gång vi blir frestade, för att segra över synden som vill visa sig i oss. Synden är stark, men Guds makt är alltid starkare! Vid hans makt kommer hinder och murar falla och det som är omöjligt blir möjligt! Där vi förut gång på gång fallit i synd, kan vi med den eviga Guds kraft bli stående!

Hjärtats upplysta ögon

Han kan skapa något helt nytt i oss om vi låter honom få makten och lägger all vår egen vilja till sidan. Då står vi i rätt position för förvandling. När Gud får tillgång till våra liv, kan vi på allvar bli nya människor som inte ligger under mot synden längre. Det är ett enormt stort hopp! Kan vi se det? I Efesierbrevet 1:17-18 skriver Paulus:

"Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga."

Så som Paulus bad om att efesierna skulle se hoppet ännu tydligare, kan också vi be om att få hjärtats upplysta ögon. Vi kan be om att få se så som Gud ser. Då kommer Gud återigen att skapa ljus där det förut var mörkt och situationer vänds upp och ner. Livet blir väldigt intressant och väldigt hoppfullt!

Guds makt är nog

Det gäller att gripa tag i tron på Guds makt i våra personliga liv. Den är stor nog att ta oss ut från synden och in i ett liv efter Guds vilja, som är bara hopp och framtid (Jer 29:11). Tron på Guds kraft gör att vi själva vågar släppa taget, och låta Honom, som har all makt över himmel och jord, vägleda oss istället. Så stor är Guds makt!

"…hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam." (Efes 1:19)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.