Sackeus: en speciell invitation och en drastisk ändring

Sackeus: en speciell invitation och en drastisk ändring

Hur Jesu invitation förändrade tullaren Sackeus liv för alltid, och hur även vårt liv kan förändras helt.

Sackeus i mullbärsträdet

I Luk 19:1-10 kan vi läsa historien om tullförmannen Sackeus, som trots att det innebar stora ändringar i hans livsstil, genast tog emot Jesu personliga kallelse om att få ny mening och riktning för sitt liv. På detta sätt blev han ett lysande exempel på vad Gud kan göra i en människa som tar emot denna kallelse och personligen tar Jesu ord till hjärtat.

Det finns troligtvis fortfarande många människor som också sitter i ett "mulbärsträd". Som har hört att Jesus har kommit till staden och vill se vilka tecken och under han utför. Åskådare utan personlig anknytning till Jesu budskap.

Jesus stannade emellertid under mullbärträdet och uppmanade Sackeus att skynda sig ner, eftersom han skulle besöka hans hus. Nu blev Sackeus tvungen att välja personligen. Fram till dess hade han bara varit en åskådare, men nu hade det blivit personligt. Han måste ta ställning till var han stod i förhållande till denna fråga, och han fattade rätt beslut!

En personlig invitation till dig

Du kanske frågar dig själv hur detta är relevant för oss i dag? Vi har inte en Jesus som stannar till under vårt "mullbärsträd" och säger att han ska besöka oss. Nej, kanske inte bokstavligen, men Mästaren säger själv i Upp 3:20, "Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." Detta påminner starkt om det han sa till Sackeus.

På detta sätt inviterar Jesus människor i dag till att öppna dörrarna till deras hjärtan och ta emot honom som Herre i sitt liv, på precis samma sätt som han gjorde då. I dessa verser från Uppenbarelsebokoen kan vi läsa om Jesus förmaning till en i Laodikeas församling som varken var varm eller kall, så att Jesus ville spy personen ut ur sin mun: "Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. […]" Upp 3:15-18. Man kan med andra ord säga att denna person inte var mycket bättre än tullförmannen Sackeus, som hade tömt folk på pengar. Trots detta stod Jesus vid dörren till dem båda och bad dem om att omvända sig och leva ett lyckligt liv för Gud av hela sitt hjärta.

I Sackeus fall föll denna invitation i fruktbar jord. Måtte det samma ske med oss, att vi förstår de ord Jesus säger till oss personligen, som om han talade till oss vid namn.

Profeten Jesaja säger i Jes 50:4: Herren Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt."Sackeus hade också ett öppet öra för Jesu ord, och följde efter honom så fort han hörde hans röst. För honom var det glasklart att Jesus talade direkt till honom personligen. I Joh 10:3 står det att fåren hör herdens röst, och att han kallar sina egna får vid namn och leder dem ut. Så gjorde han med Sackeus, och det är så han gör med oss, om vi bara är villiga att höra hans röst och ta emot hans inbjudan.

En livslång kärlek

Inledningen av Sackeus liv i tro var extremt lyckat, och "bra påbörjat är hälften gjort", enligt ett gammalt ordspråk. När folk känner en speciell kärlek till en annan person som egentligen betyder mycket för dem, kan denna kärlek frigöra så mycket positiv energi i dem att de är i stånd till att göra saker som annars hade varit extremt svårt eller till och med omöjligt att genomföra.

Detta fenomenet visade sig även i Sackeus. Kärleken han fick från Jesus tände en så stark genkärlek i honom att det inte inte var något problem att ordna upp sitt liv inom loppet av några få dagar, och ställa till rätta där han hade skadat eller utnyttjat andra människor. Han gav till och med hälften av sina ägodelar till de fattiga och betalade tillbaka fyrdubbelt om hade hade lurat någon.

I 2 Kor 5:14-15 beskriver Paulus detta fenomen så här: "Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem." 

Bibeln säger inte mycket om Sackeus liv efter detta. Vi kan bara hoppas att han behöll denna entusiasm och kärlek till sin Herre och Mästare hela sitt liv, så som det står i Hebr 6:11-12: "Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och tålamod får det utlovade arvet."

Har du fått förlåtelse för mycket?

Det finns även en till lärdom att få av historien om Sackeus: Hur man bör umgås människor när man vill vinna dem till evangeliet eller Kristus. Tullförmannen Sackeus blev förmodligen ganska överraskad av att Jesus mötte honom med så mycket vänlighet, trots att han hade så mycket svindel och synder på sitt samvete. Han förväntade förmodligen snarare en predikan full av allvarliga förmaningar istället för dessa goda och milda ord. Så om vi vill vara framgångsrika "människofiskare", bör vi lägga orden som står i Rom 2:4 på hjärtat: "Guds godhet driver till omvändelse". Sackeus var ett tydligt exempel på att denna metod kan vara väsentligt mer effektivt än att anklaga någon och bete sig som en tuktmästare.

Den syndiga kvinnan i Luk 7 som tvättade Jesu fötter med sina tårar, smorde dem med salva och torkade dem med sitt hår, hade förmodligen en liknande upplevelse: "Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet." Luk 7:47.

Här kan vi lära oss mycket av vår Herre och Mästare; hur han behandlade människor, trots att de enligt vår rättvisa inte "förtjänade" sådan kärlek och så mycket godhet på grund av deras tidigare beteende. Vi kan också lära av tullförmannen Sackeus eller den syndiga kvinnan att även vi har fått förlåtelse för mycket, och att vi därför borde uttrycka vår tacksamhet och kärlek till Jesus och Gud motsvarande, precis som dessa två gjorde!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.