Sadrak, Mesak och Abed-Nego: Inget kunde få dem att synda

Sadrak, Mesak och Abed-Nego: Inget kunde få dem att synda

Kan jag säga att inget kan få mig att synda medvetet?

6 min ·

Om du gick i söndagsskolan som barn känner du säkert väl till berättelsen om Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Tre gudfruktiga män som vägrade tillbe en avgud, och som, på grund av det, blev kastade i en brinnande ugn. Kan du säga att du har samma inställning som de hade när det gäller att stå emot pressen från synden i din kropp som vill göra det som är fel?

Sadrak, Mesak och Abed-Nego: förebilder för oss i dag

De fick en direkt befallning av kungen: "Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål: […], skall ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han skall genast kastas i den brinnande ugnen."Dan 3:4-6.

Sadrak, Mesak och Abed-Nego tänkte emellertid inte låta sig beordras till att synda. Detta var unga judiska män som hade vuxit upp under budet Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild […] Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem."2 Mos 20:3-5. När de blev tvungna att välja mellan att synda eller att kastas i ugnen, var valet självklart. "Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Dan 3:17.

Hur många människor är så ivriga när det handlar om att inte synda? Hur många är villiga att utstå allt, för att inte synda? Denna händelse som inträffade så länge sedan, kan fortfarande användas i våra liv i dag. Vi kan också ha en så stark tro på Gud att vi vet att han kan rädda oss från allt vi måste stå ut med, så länge vi är villiga att lida vad som helst för hans skull så att hans vilja kan utföras på jorden som den utförs i himlen.

Elden som prövar och renar oss

"Var det inte tre män vi band och kastade i elden?" … Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason."Dan 3:24-25.

Kanske vill vi undvika situationer som vi vet får en eld att komma över våra liv, där vi måste avstå från något av oss själva. Kanske vi måste ge upp egen ära och "tappa ansiktet" inför andra. Kanske vi verkligen måste offra något för att göra Guds vilja, eller kanske det handlar om en situation som är tung att bära. Dessa saker är vår eld som vi måste lida ut. Detta är elden som testar och renar oss.

"Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig."1 Petr 1:6-7.

Vi står inte ensamma i elden, om vi välkomnar den och tar emot den med glädje, så att vi kan renas från synden i vårt kött och Guds vilja utförs istället för vår egen! Guds Son står då med oss på samma sätt som han var med Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Han är alltid med oss för att hjälpa oss att hålla ut, segra, och klara oss igenom oskadda, och renare än vi var i början av prövningen. Han gick själv igenom hårda prövningar under sin tid på jorden, och led ut lidandet som de medförde. Nu är det vår tur att "få del av Kristi lidande",så att vår tro kan bli mer äkta!

Utan lukten av rök!

"Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet." 1 Petr 4:12-13.

Vi missar möjligheten att renas från det inom oss som inte är från Gud, om vi tillåter det mänskliga förnuftet och åsikter att komma med alla möjliga ursäkter för varför vi egentligen inte behöver gå igenom elden och hitta sätt att undvika den. När Sadrak, Mesak och Abed-Nego befann sig i ugnen var elden så varm att den brände bort repen som band dem, men själva förblev de oskadda. De luktade inte ens rök! (Dan 3:27)

Så kan det vara för oss också. Om vi låter Guds eld göra sitt verk i oss, kan syndens rep som binder oss brännas bort medan vi kommer igenom prövningen utan att ens lukta rök. Med andra ord, utan att klaga eller bli bitter mot prövningen. Det är den "lukten av rök" som låter alla veta vad du går igenom. Istället kan vi komma ut ur elden med fulla av tacksamhet, vila, glädje och frid, utan att ens "lukta rök", efter att ha genomlevt prövningen endast inför Gud.

Sadraks, Mesaks och Abed-Negos tro

Deras tro ledde till att Gud blev förhärligad! Deras tro talade kraftfullt om den allsmäktige Guden, miraklets Gud, som hjälper dem som tror på honom. Deras tro har blivit nedskriven i historien till inspiration och uppmuntran för många som tror på Gud.

Låt oss alla ha samma tro som Sadrak, Mesak och Abed-Nego.

(Hela berättelsen om Sadrak, Mesak och Abed-Nego kan läsas i kapitel 3 i Bibelns bok om Daniel.)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.