Saliga är de renhjärtade

Saliga är de renhjärtade

Saliga människor är lyckliga människor. De som är rena av hjärtat är lyckliga på grund av att de inte har släppt in något ont i hjärtat som kan göra dem olyckliga.

3 min ·

Saliga människor är lyckliga människor. De som är rena av hjärtat är lyckliga på grund av att de inte har släppt in något ont i hjärtat som kan göra dem olyckliga.

Dessa människor har rena, goda och sunda, ja tacksamma tankar, i stället för att ha ett hjärta fullt av orenhet, otacksamhet, otro och onda misstankar om andra. De har tankar om hur de kan välsigna andra samt ett fast, kompromisslöst motstånd mot alla egoistiska, tvivlande och bekymrade tankar som försöker tränga in.

Hur kan jag få, och bevara, ett rent hjärta?

För att få ett rent hjärta måste jag ordna upp i mitt liv med Gud

Man kan tala med hundra männisor på en gata utan att hitta en enda som inte vill vara lycklig. Men alla är inte villiga att göra det som krävs för att ha ett rent hjärta. Att få ett rent hjärta samt att bevara det rent är inte någonting som sker automatiskt. För att få ett rent hjärta måste jag ordna upp i mitt liv med Gud och människor och be om förlåtelse om nödvändigt. Men det är inte meningen att renheten ska upphöra där.

Det står skrivet i Psaltaren 119:9: “Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord.” Guds ord är bruksanvisningen som kan hjälpa en att hålla ens hjärta rent genom hela livet. Ta en vers i taget till att börja med och var lydig mot den, som t ex mot denna vers i 1 Tess 5:18: “och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.”

Tänk så lycklig man skulle bli bara på en månad om man var tacksam för allt!

Tänk så lycklig man skulle bli bara på en månad om man var tacksam för allt! Hur skulle det vara ett år senare? Tio år senare? Föreställ dig slutet av ett liv med ett rent hjärta fullt av tacksamhet, där man började fatta de rätta besluten redan som ung!

I alla situationer måste man välja, hur man ska reagera på andra människor, hur man ska använda sin fritid och vilka sorts tankar man låter bo i sitt medvetande. Att vara lydig mot Guds ord ger livsrikting och hjälper en att välja rätt i alla situationer som man möter.

Slutet av ett liv levt i renhet

Detta är verkligen ett liv värt att leva, ett liv utan något ont i hjärtat och utan något att ångra!

David sa i Ps 23:6: “Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.” Detta är en beskrivning av ett liv levt med ett rent hjärta. En sådan person blir bara lyckligare och lyckligare! Man blir inte bara följd av godhet och nåd hela livet, utan får dessutom evig lycka och välsignelse tillsammans med Jesus och de heliga. Detta är verkligen ett liv värt att leva, ett liv utan något ont i hjärtat och utan något att ångra!

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matt 5:8.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.