Saliga är de som sörjer

Saliga är de som sörjer

Är du trött på synden – inte bara på konsekvenserna, men även på att den sker om och om igen? “Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.” Matteus 5:4.

3 min ·

Är du trött på, inte bara på konsekvenserna av din synd, men även på att den sker om och om igen? Sörjer du över att din längtan efter att vara god inte alltid kommer fram i det du säger och gör? Hur kan du ”bli fylld med glädjens olja”?

"Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade." Matteus 5:4.

Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet 7:10: ”Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.” Sorgen efter Guds vilja kommer när vi ser oss själva som vi är i ljuset från Guds ord, och när vi ser hur ofta vi kommer till korta när det gäller gudomlig natur – Guds natur.

Sörjer du över att du är fångad i synden som bor i dig?

Sorgen efter Guds vilja för med sig en erkännelse av min egen synd eller brist, och leder till ånger, som hjälper mig framåt på frälsningens och förvandlingens väg. Sörjer jag över detta kommer det att driva mig att arbeta på min egen frälsning och att rena mig själv så att min natur blir mer och mer lik Guds natur. Det är därför det står skrivet i Predikaren 7:3: ”Bättre gå till sorgehus än till gästabudshus.”

Trösten som Jesus erbjuder alla som sörjer efter Guds vilja är att synden som de ångrar kan ta slut i deras liv. Jesaja 61:2-3 säger att Jesus kom med det glada budskapet: ”(…) för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg (…)”. Är du en av de sörjande i Sion? Är du trött på, inte bara konsekvenserna av din synd, men även det faktum att det sker om och om igen?

Din sorg efter Guds vilja för till ånger, som leder till handling!

Är du förkrossad över att du inte sträcker till att vara god mot de andra på äkta? Ser du hur långt du är ifrån att leva det livet som Bibeln beskriver? Sörjer du över att du är bunden och fångad i synden som bor i dig? Om du kan svara ja, kommer du att bli tröstad, för din sorg efter Guds vilja kommer föra till ånger, som leder till handling, till lydnad och till slut, till frälsning – till liv. Därför står det i Predikaren 7:3: ”Bättre sorg än skratt, av plågat ansikte mår hjärtat väl.” Din sorg kommer att bytas ut med glädjens olja (Jesaja 61:3 och Hebreerbrevet 1:9).

"Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade." Matteus 5:4.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.