Samuel: Att höra Guds röst

Samuel: Att höra Guds röst

Samuel var speciell redan som barn. Hans berättelse visar oss hur viktigt det är att lyssna på Guds röst och lyda, kosta vad det kosta vill.

Prästen Eli var redan gammal när den framtida profeten Samuel kom för att bo och tjäna med honom i templet. Trots att Elis söner skulle ta över prästerskapet efter Eli, hade de inget intresse av att tjäna Gud. Istället behandlade de judarnas lagar och ritualer med förakt och Eli hade inte varken kraft eller vilja att straffa dem för sin ondska. (1 Sam 2:12-17) Detta gjorde att Gud inte kunde kommunicera direkt med Eli på samma sätt som han hade gjort med de andra, som till exempel med Moses.

Gud följde noga med när Samuel som ung ankom templet. Samuels mamma hade lovat att föra Samuel till templet, så att han redan som barn kunde börja tjäna Gud. Gud kom ihåg detta och bara väntade på rätt tillfälle att tala med Samuel på ett sätt som han inte kunde göra med varken Eli eller hans söner.

Gud såg ett rent hjärta i profeten Samuel

Vad gjorde denna unga pojke så speciell att Gud ville tala till honom? Det står skrivet att Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner inte var vanliga.  (1 Sam 3:1) Gud varnade Eli att hans hus skulle rivas ner och sa vidare: "Men jag skall låta en trogen präst framträda åt mig. Han skall göra det som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus på fast grund, och han skall ständigt vandra inför min smorde." 1 Sam 2:35. Han sökte efter någon med ett rent hjärta, och det hittade han i Samuel.

Samuel trodde självklart att det var Eli, när Gud kallade på honom på natten. Han var van vid att lyda och reste sig genast. Detta skedde tre gånger, och till slut insåg Eli att det var Gud som försökte tala till den unga pojken. Han sa till Samuel att svara: "Tala Herre, din tjänare hör", nästa gång han hörde rösten. (1 Samuel 3)

Jag har ofta tänkt på Samuel och hans enkla svar, och inser hur viktigt det är att lyssna när Gud försöker säga mig något. På Samuels tid var det profeterna och prästerna som medlade mellan människorna och Gud, men nu kan Gud tala direkt till oss genom den helige Ande. Bibeln innehåller Guds lagar och visdom. Det står till exempel i Joh 14:21 att: "[…] Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom." Om jag alltså först har Guds ord och lyder det, får jag den helige Ande. När jag är trofast kan jag lära mig att höra den rösten i mitt hjärta starkare och starkare, så att den kan vägleda mig genom dagen.

Ett nära förhållande med Gud

När Gud talade till Samuel första gången, hade han ett viktigt uppdrag till honom; ett test på hans trofasthet. Det står att Samuel var rädd för att berätta vad Gud hade sagt till Eli. (1 Sam 3:15) Men Eli ville höra det, så Samuel berättade för honom att Gud skulle utföra det han hade sagt om Eli och hans söner, och insätta Samuel som profet för folket.

Samuel hade ett rent hjärta, men Gud ville testa honom i denna situation. Så är det för oss också. Gud ger oss uppdrag som testar vår trofasthet. De kan verka svåra. Kanske Gud vill att vi ska säga sanningen till någon, precis som med Samuel, som vi vet kanske inte kommer att vilja höra den. Om jag vill bevisa att jag älskar Gud framför allt annat, måste jag lyda när Gud talar i mitt hjärta. Ju fortare jag lyder, desto bättre resultat.

Av det som står om Samuel i Bibeln kan vi se att han behöll ett rent hjärta genom hela sitt liv, vilket resulterade i att han alltid hörde Guds röst. Gud lyssnade alltid när han bad för folket.

Det är synden som separerar oss från Gud. Om vi inte är villiga att ödmjuka oss själva under Guds vilja, att lyda honom och krossa syndens makt i vårt liv, blir vi avskurna från Guds nåd, precis som Eli. Om vi däremot håller våra hjärtan rena, kan även vi få ett nära förhållande med Gud, så att han kan tala med oss. Då kan vi bli hans medarbetare precis som Samuel var på hans tid!

"Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." Jak 4:6.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.