Satan krossad under dina fötter

Satan krossad under dina fötter

Hur Satan kan förlora makten i ditt liv.

11 min ·

"Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter." Rom 16:20.
Starkare ord än dessa finns inte! Större ord än dessa existerar inte! Det allra största och bästa med dessa ord är att de är sanna. Men jag är trots det rädd för att de varken är välkända eller särskilt uppmärksammade.

När Satan krossas under dina fötter, kära läsare, betyder det inte att han upphör att existera eller att han inte längre härjar fritt. En gång i framtiden kommer han att bindas, så att han inte kan förföra människorna och till sist kommer han att kastas i eldsjön. Men nu är han på lös fot och verksam genom att förföra, förstöra, behärska och skada. Det är många som låter sig förföras, förstöras, behärskas eller skadas. Som aldrig får nåd till att motstå hans makt.

Att han krossas under dina fötter, betyder att hans förförande och förödande makt är krossad under dina fötter, så att han inte längre kan få dig att synda. Han har med andra ord ingen makt över dig längre.

Detta ska Gud göra!

Möjligt för oss

Mänskligt talat, och tänkt, är det ganska otroligt att något så otroligt stort kan hända i en eländig människostackare som så fullständigt har varit syndens och Satans slav. Men Skriftens ord är sanna och de består av tro. Jesus sa att allt är möjligt för den som tror (Mark 9:23). Det gäller alltså även det att Satan krossas under våra fötter.

Allt är möjligt för den som tror.

Det är mycket lättare att tro att Jesus Kristus besegrade Satan fullständigt och krossade honom under sina fötter!

Det är också en stor tröst och hjälp att Satan krossades under Kristi fötter, men tänk hur härligt det blir när denna arga motståndare, som har plågat dig hela livet, en vacker dag krossas under dina fötter!

Ett säkert löfte

Krossad är ett starkt ord! Ett härligt ord i detta sammanhang! härligt ord för den som tror! Det betyder ju att hans fördärvande makt helt sätts ur spel när det gäller dig.

Det är inte ett "kanske". Gud ska själv göra det.

Låt oss upprepa versen: "Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter." Det är bestämda ord. Det kommer att hända. Det råder ingen tvekan om det. Det är inte ett "kanske". Gud ska själv göra det. Och det kommer inte dröja 30 år, utan snart. Alltså i början av ditt kristna liv eller kort tid efter att du har fått höra eller läsa om det. Det ska inte bara vara en liten eller större hjälp mot Satans makt och påverkan. Nej, Satan ska krossas. Hela meningen är fast och bestämd! Precis som Jesu eget tal, som präglades av myndighet. Inte som fariséernas vacklande "om och men"-tal.

Hur får Satan makt över människor

Så kommer då huvudfrågan: Hur går det till? Det lättaste sättet att hitta svaret på det är att först ställa den motsatta frågan: Hur får han makt över en människa? Det får han genom att locka människor till att synda. När synden är begången anklagar han natt och dag. Man får dåligt samvete och har förlorar sin frid, glädje, kraft och frimodighet.

Han får det att se stort och attraktivt ut i våra ögon!

Men hur kan han få oss till att göra något så uselt som att synda? Hur får han oss att nappa på lockbetet? Det finns bara en ordentlig förklaring på detta och det är att han inbillar oss att det han frestar oss med är stort och värdefullt. Han får det att se stort och attraktivt ut i våra ögon!

Hur Satan förlorar makten över människor

Vad är då utvägen från detta? Hur kan Satan förlora sin makt över oss? Svaret har redan lagts i vår mun. Genom att vi inser hur litet det är det han frestar och lockar oss med. Att vi inser att han inte har något att erbjuda. Ja, värre än ingenting, han har endast negativt att erbjuda. Evig förlust!
När detta ljus blir ett personligt ljus i ditt inre, förlorar Satan makten över dig. Då har han bokstavligen krossats under dina fötter i ande och sanning! För vem kan dras och lockas av sitt eget begär (Jak 1:14) till att trotsa Gud för att uppnå ett stort minus, en evig förlust? Vem längtar efter att förlora sin lycka? Vem längtar efter pina och plåga och helvetets eld?

Om vi alltid ser det Satan frestar oss med som en evig förlust, förlorar han makten över oss.

En människa syndar aldrig av någon annan orsak än att hon är så förmörkad att hon ser det hon frestas till som något stort. Det är ju det frestelsen består av! Det är ju på det sättet man får en fisk på kroken och även en mus i fällan.
Det man beundrar och ser upp till har makt över en. Det som är stort i dina ögon har makt över dig. Det dras du till.

Om vi alltid ser det Satan frestar oss med som en evig förlust, förlorar han makten över oss. Ja, i samma ögonblick som detta blir levande för oss, förlorar han sin makt. Då dör frestelsen bort och upphör att locka och dra. Frestelsen upphör att vara en frestelse.
Satan är mörkrets furste. Så fort Guds ljus kommer, förlorar han sin makt och sitt herravälde. Lovad vare Gud!

Ta emot Guds ord

Guds ord upplyser oss om alla saker, så att allt och alla får sitt rätta värde. När Satan har makt över en människa beror det på att denna människa inte kalkylerar med rätta värden. Detta beror i sin tur på att man inte har tagit emot Guds ord i sitt hjärta, hur mycket man än har gjort det i sitt huvud och sin mun.

Guds ord upplyser oss om alla saker, så att allt och alla får sitt rätta värde.

Ordet visar oss tydligt att ingenting i denna värld är stort i sig självt. Gud är stor! Frälsning är stort! Tro, hopp och kärlek är stort! Visdom, rättfärdighet och sanning är stort! "Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning." 1 Tim 6:6. Alltså att vara nöjd med lite eller ingenting är stort! Helt motsatt alla mänskliga begrepp! Varför ser man det inte så? Det är för att man inte har tagit emot detta ord, detta ljus. Man befinner sig i mörkret inom detta område och där härskar Satan. Han lockar med att få mer och mer av det jordiska och pga sitt mörker, ser man det som en vinning och nappar på betet. Detta är ganska tydligt och enkelt att förstå.

Ljuset skiner i våra hjärtan

Den som är som ett litet barn, är stor. Det sa Jesus själv. Men vem har i hjärtat tagit emot detta livsljus? Tagit emot det i djupet av sitt hjärta? Och bara för att man inte har detta skinande ljus i sitt hjärta föds massa synder: självklokhet, dominans, rivalitet, maktbegär. Genom det har Satan stor makt här i världen.

Jesu ord lyser som tindrande stjärnor på den mörka kvällshimlen. Det handlar bara om att få dessa härliga ljus att skina i sitt eget hjärta genom tro, så att mörkret viker undan och Satan krossas under ens fötter. För det är ju det Rom 16:20 handlar om.

Satan förlorar sin makt i samma ögonblick som man tar emot och håller fast i Guds ords ljus.

"Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare" Matt 20:26. Det är åter raka motsatsen till det Satan inbillar människorna. Alla syndare vill upp och ännu längre upp. Jesus gick ner, under alla.

"Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud." Luk 16:15. Det är alltså värt mindre än ingenting! Det är ett minus!

När vi väl blir uppmärksammade på det, blir det helt uppenbart att Satan förlorar sin makt i samma ögonblick som man tar emot och håller fast i Guds ljus. Det är hemskt hur Satan har förvillat människorna och fortsätter att förvilla än idag! Det sätt som han har vänt upp och ner på begreppen och värdena på. Det påminner om små barn som hellre väljer femkronan framför tiokronan för att den är större!

Denna världs bedrägeri

Varken pengar, mat, dricka, kläder, hus, bil, flyg, partner, ära av människor, "höga" ställningar, "hög" lön, "stor" makt här i världen, hyllning från folkmassorna, mänsklig styrka eller kunskap, "hög" utbildning eller något som helst annat i denna världen är stort! Vi har alla blivit lurade ända sedan barnsben. Vi har vuxit upp i ett bedrägeri.

Vi har alla blivit lurade ända sedan barnsben. Vi har vuxit upp i ett bedrägeri.

Det är Guds vilja och hans styrelse som är stor. När vi får något stort som t ex vår make/maka, så är det inte själva mannen eller kvinnan som är det stora, utan Guds vilja och styrelse. Att gifta sig efter Guds vilja är gott, men det är för den skull absolut inte mindre gott att förbli ogift efter Guds vilja. Den man eller kvinna som passar för dig enligt Guds fullkomliga beräkningar, blir dig till stor glädje. Men att gifta sig mot Guds vilja, eller för att inte tala om att avfalla från Gud för att få sig en man, är ett stort minus i all evighet.

Satans makt krossad

Resultatet av detta livsljus blir att man inte låter sig lockas eller skrämmas. Det som skulle locka och det som skulle skrämma, tappar sitt värde och därmed sin kraft. Det blir till intet. Det betyder ingenting. Det blir likgiltigt. Ingen äkta glädje att hämta där längre. Ingen äkta sorg av att förlora det. Det gör varken fattigare eller rikare. Ingenting att vinna, ingenting att förlora. Endast det som är stort i våra ögon, har makten över oss.

Så fort detta livsljus fäster sig i ditt hjärta, har Satan förlorat sin makt över dig.

Satan förlorar makten över dig genom att du inser att allt han har att erbjuda är värre än ingenting. Satan härskar i mörkrets rike. Så fort detta livsljus fäster sig i ditt hjärta, har Satan förlorat sin makt över dig.

Satan är krossad under dina fötterAmen.

Detta är ett avsnitt från ett häfte först publicerat 1942 av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.