Se, jag förkunnar er en stor glädje!

Se, jag förkunnar er en stor glädje!

Denna stora glädje som änglarna förkunnade för så länge sedan förändrade allt i livet, och den kan fortfarande förvandla våra liv i dag.

"Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Luk 2:10-11.

Nu innan jul och under julen skrivs och talas det mycket om den stora glädjen som förkunnades till herdarna på marken. Men denna stora glädje innehåller så oändligt mycket mer än det som det vanligtvis skrivs och talas om. Man beskriver Jesu födsel och att han kom för att förlåta oss våra synder.

Ett mycket större verk

Jesus kom med något mycket större. Han kom för att göra slut på djävulens gärningar i våra liv. (1 Joh 3:8) Var och en som gör synd är syndens slav, men Jesus kom för att befria oss, så att vi blir helt fria från medveten synd. (Joh 8:34-36) Han gjorde det, som var omöjligt i det gamla förbundet, möjligt. (Rom 8:3) Vi står inte längre i skuld till köttet så att vi behöver leva efter dess lidelser, tack vare det härliga verk som ägde rum i Kristus när synden fick sin dödsdom. (Rom 8:12) Nu kan Jesu härliga liv uppenbaras i oss genom att vi följer hans förebild. (2 kor 4:10)

Genom tron på Jesus föds vi till nya skapelser med ett nytt befriat sinne och ett rent hjärta som i glädje och tacksamhet kan leva efter de nya härliga lagarna som skrivs där inne. (Hebr 10:16) Det är samma lagar som Jesus mottog från sin himmelska Far och som rymmer all Guds fullhet av vishet och härlighet.

Den stora glädjen är att vi kan förvandlas efter Jesu bild från härlighet till härlighet. (2 Kor 3:18) Vi kan förvandlas från att ha ett köttsligt sinne till att få Kristi sinne, fyllt av kärlek och godhet. Förut hade vårt sinne förbindelse med den syndiga och orena naturen. Nu står vårt sinne i förbindelse med den nya gudomliga naturen, genom att vi […]kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." (2 Petr 1:4)

Evig, orubblig glädje

Det finns inte äkta glädje i förbindelse med någon synd, t ex orättfärdighet, lögn, avund, missunnsamhet, vrede, kiv, otukt, osv. Men i frigörandet från allt detta och genom vandringen i det nya livet i Kristi dygder ligger den eviga glädjen som aldrig vacklar. Det är denna stora glädje som Jesus vill att vi ska uppleva. Denna glädje är fast ankrad i det saliga hoppet som ligger innanför förlåten i självaste himlen. Den vacklar inte på grund av yttre omständigheter, utan är rotad och grundad i det osynliga, i kärleken till Jesus Kristus.

Precis som ängeln var glädjens budbärare för herdarna på marken, ska vi vara glädjens budbärare i vår tid om allt som är möjligt att uppnå i det nya förbundet genom tron. Det är bl a möjligt att bli lemmar på Jesu Kristi kropp i fullkomlig enighet med Fadern, Sonen och med varandra under en vandring i ljuset. Om man själv har kommit in i denna enighet och fått smaka på den äkta uppriktiga broderskärleken, kan man med stor glädje invitera andra. Ja, då har man verkligen något att invitera till. Det finns hopp för alla sorters syndare, så länge de bara vill omvända sig och hata allt som har med synd att göra. Vi har blivit lovade all nåd och kraft i kampen mot synden.

Det glada budskapet är att vi kan bli fullkomligt frigjorda från syndens slaveri, och att vi kan tjäna Gud i frihet, glädje och tacksamhet i innerlig samhörighet med den heliga skara som rensas och luttras och utbildas för Kristi närliggande återkomst.

Det är en stor glädje att Jesus föddes i ett stall, i en krubba i Betlehem, men en mycket större glädje när jag kan säga att Jesus är född genom tro i mitt hjärta, och att han bor där inne och styr mitt liv med sin goda Ande! Då har jag alltid gästabud och fest, och kan sjunga: "Hör hur det stormar där ute, här är det fridfullt och tyst."


Detta är en redigerad version av en artikel publicerad i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i december 1967.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.