Se på dig själv genom Guds ögon

Se på dig själv genom Guds ögon

Gud ser deg som dyrebar og unik og veldig verdifull. Hvordan ser du deg selv?

Kära tonåring och tjugoåring,

Vet du ditt värde?

Du skapades med en avsikt

Du, din kropp, själ och ande blev "sammanvävd" och "underbart skapad" av Gud, och varje dag av ditt liv har skrivits i detalj som sidorna i en bok. (Ps 139) Du – din existens, dina egenskaper och förmågor är inte ett misstag. Gud gör inte fel. Han skapade dig och placerade dig omsorgsfullt i en kropp, i en familj och på en plats på denna jord.

Gud vill att alla ska leva i en trygg, omtänksam miljö där kärlek till honom får näring. Men en del upplever skada och skadliga situationer på grund av andras brist på vishet eller direkta synder. Ondska tar ofta övertaget i denna mörka värld, men det är inte Guds avsikt. Hans vilja är att alla väljer vad som är rätt och gör det goda. Gud vill hela de som är förkrossade och har ont. Han planerar att få slut på allt lidande och etablera en ny jord utan smärta eller sorg.

Du är ett Guds barn; hans egendomsfolk skapad för att leva ett rent, trofast liv. "Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." Ef 2:10. Se inte ner på det Gud har skapat och älskar! Om du tvivlar på Gud och klagar på hans arbete, ditt väsen och dina situationer, missar du goda gärningar och välsignelsen de för med sig över ditt liv.

Du är fullkomlig

Inte fullkomlig som i hög IQ, felfri hud och en fin personlighet, utan fullkomlig för Guds fantastiska plan för ditt liv och dem som du kan hjälpa på vägen. Fullkomlig för goda gärningar under dagen, som endast du kan utföra. Att välja det goda när du möter frestelser, be för en vän som har det svårt, skicka ett uppmuntrande textmeddelande, välsigna en kollega eller en familjemedlem. Detta är gärningar som har evigt värde. Att försöka få en perfekt kropp, en social mediabild eller ett behagligt liv är tomt och oanvändbart i evigheten.

Inte fullkomlig med den betydelsen att du gör allt rätt på första försök, inte har fallit i synd eller frestas till att synda, utan fullkomlig för att Gud ser dig med ögon fulla av hopp och kärlek trots att han ser dina fel och svagheter. Han ser vad du kan bli om du fortsätter att välja det som är rätt och gott. Han ser hur värdefull du är för hans arbete och för himmelriket. Du är fullkomlig för det frälsningsverk som Gud vill genomföra i dig. Låt Gud styra ditt liv och forma dig genom prövningar. Då blir du "fullkomlig och hel, utan brist i något avseende" i alla livets kapitel. (Jak 1:4)

Du är älskad

Guds kärlek är starkare och djupare än mänsklig kärlek och känslor. I Gud har du en nära vän som känner dig och som förstår dig bättre än någon annan. Han ser ditt hjärta och din önskan om att vara god. Han ser dina kamper och hur du dras till saker som inte är gott. Han är alltid där för att höra och hjälpa när du ber till honom med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta. "Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop." Ps 34:16.

Har andra behandlat dig dåligt? Känner du dig ensam, obetydlig eller oönskad? Guds kärlek helar dig när du lägger livet och tankarna i hans händer. Har dina planer misslyckats? Har det varit svårt för dig eller för en du älskar? Gud älskar dig inte mindre för det. Hans kärlek är ovillkorlig. Gud är inte orättvis. Han tillåter att både goda och onda människor drabbas av tragedier. Gud vill lära dig något genom prövningar, och leda dig till honom. Han nitälskar för din dyrbara ande och vill frälsa dig från synder som gör dig olycklig.

Du är unik

Ingen är som du … på ett väldigt bra sätt! Du utfyller en speciell plats i denna värld och i Guds arbete. Du kanske inte tycker om ditt utseende eller en personlig egenskap som du har. Kanske du inte briljerar i sport eller musik, eller kanske du inte tycks ha många färdigheter jämfört med andra. Men vem kan vara en bättre förebild och hjälpare för dina syskon och din vän? Vem kan utföra en god gärning som du? Vem kan dela några uppmuntrande ord som du? Vem kan tillfredsställa behov som kanske bara du och Gud ser? Du är "skräddarsydd" för de goda gärningar som Gud har förberett för dig. Använd din energi, dina idéer, förmågor och personlighet till det goda där du befinner dig i livet, hemma, på skolan eller jobbet, med familj och vänner!

Du är Guds ögonsten

Gud följer noga med i ditt liv som en omsorgsfull och uppmärksam Fader. Han älskar dig och längtar efter att det ska gå bra med dig. "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jer 29:11. Dina beslut är viktiga för honom. Gud kan inte fatta dina beslut, men han tror på dig och väntar ivrigt på att hjälpa om du ber honom om det. Han är som ett skydd, en mentor, en hjälpare, en vän.

Faller du i samma synd gång på gång eller har begått ett stort misstag och känner att du inte förtjänar något överhuvudtaget? Gud skyndar sig att förlåta dem som omvänder sig, och han varken förkastar dig eller blir missnöjd eller otålig med dig. Kung David litade på Guds kärlek när han mötte fiender. Han bad: "Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga för de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig." Ps 17:8-9. Du kan göra det samma och söka skydd i Guds ord när du möter mörka, hopplösa och fördömande tankar. Känslor och tankar om värdelöshet är inte sanna! Tro på och praktisera sanningarna i Guds ord, så blir du fri.

Ditt liv är otroligt värdefullt

Det finns inget sällsyntare och viktigare än en som litar på Gud och lyder hans bud! De är de verkliga "stjärnorna" i denna värld. De uppenbaras som Guds söner och döttrar när Jesus återvänder. "Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg." Matt 5:14.

Be Gud om att öppna dina ögon för att se hur värdefullt det är att leva för honom, så kommer du att få se ditt verkliga värde och hur värdefull du är för din omgivning. Lev målmedvetet efter Guds plan med ditt liv, så kommer dina goda beslut att få evig betydelse. Se på dig själv och de andra genom Guds ögon, så blir livet hoppfullt och ljust!

Lycka till!

Från en före detta tonåring och tjugoåring.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.