Seger över sexuella frestelser

Seger över sexuella frestelser

“Jag längtade efter att bli fri från ungdomens begär, men visste aldrig helt hur det skulle gå till.” Garret talar om vägen till frihet från ungdomens begär och fullständig seger över alla orena tankar.

Garret växte upp som kristen och fick ofta höra att man skulle hålla sig ren och inte ge efter för ungdomens begär, men sättet att göra det på var aldrig riktigt klart. Här talar han om hur man kan få fullständig seger över alla orena tankar och bli fri från sexuell omoral och all orenhet.

“När jag växte upp fick jag ofta höra att jag skulle hålla mig borta från att skoja runt eller att ha sex före äktenskapet. Jag visste att det var synd att ge näring åt orena tankar och jag hade verkligen en längtan efter att bli fri från ungdomens begär, men hur det skulle gå till visste jag inte helt. Jag letade efter en väg ut, men det slutade med att jag föll mycket och hamnade i en ond cirkel där jag försökte kämpa med resultatet att jag alltid kom tillbaka till min synd. Jag hade ingen hjälp till att bli fri

Men en dag uppenbarades vägen för mig. Jag fick tro på att Gud skulle ge mig seger över mina synder, så jag började kämpa mot dessa orena tankar och började vinna seger här. Jag påstår inte att jag inte blir frestad längre, men jag styrs inte av mitt begär. Jag styrs inte längre av vad en tjej har på sig och hur en tjej uppför sig eller av varje liten tanke som dyker upp i mitt huvud.

Jag styrs inte längre av vad en tjej har på sig och hur en tjej uppför sig eller av varje liten tanke som dyker upp i mitt huvud.

Seger över dessa synder är inte bara en enkel, femminuters lösning. Om man vill vinna kampen mot sitt begär så måste man vara hängiven. Kampen startar faktiskt i vardagen, innan man överhuvudtaget frestas av orena tankar.

Ett rent tankeliv

Jag tror att det viktigaste för att hålla sig ren är att arbeta medvetet i tankelivet i de dagliga situationerna, redan innan man möter prövningar, som det står i Kolosserbrevet: ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.“(Kol 3:2) Mitt tankeliv måste baseras på böner för andra, för att söka Gud. Att be för mitt eget liv och fylla mig med Guds Ord. Detta bevarar inte bara mig från en massa onödiga prövningar, utan gör mig redo att kämpa när jag möter prövningar och frestelser.

Vi människor är så otroligt svaga av naturen. Bara det att tro på att Gud kunde hjälpa mig var till och med en kamp. Jag insåg snabbt hur maktlös och svag jag var mot dessa tankar och förstod att jag måste vara fast besluten på att bli färdig med dessa synder.

Om jag släpper in lite osäkerhet när jag hamnar i prövningar, kan jag vara helt säker på att jag kommer att falla för jag är alldeles för svag. Jag behöver Guds hjälp för att få seger och då måste jag vara fast besluten och vända mina tankar mot det som är ovan.

Och när jag “tänker på det som är ovan, växer jag faktiskt i kärlek till Gud. Det enda som kan bevara mig i mina prövningar är hur mycket jag älskar Gud. Jag bevisar att jag älskar Gud mer än mig själv och mina lustar och begär, när jag är lydig. Jag kämpar inte bara för att bli fri från synd, utan även för att jag älskar Gud som hatar synd. Därför vill jag lyda honom och kämpa mot min synd. Då får jag kraft till att segra.

Jag kämpar inte bara för att bli fri från synd, utan även för att jag älskar Gud som hatar synd.

När jag är trofast och lyder Gud, litar på hans ledning och gör det han säger till mig, så sänder han den helige Ande till mig för att ge mig styrka till att segra över frestelserna. Utan detta är jag maktlös till att lida i köttet, som det står skrivet.

Lida i köttet

“När nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda” 1 Pet 4:1

För mig betyder det att lida i köttet det samma som att säga nej till mitt kött när jag frestas till att se på en tjej och begära henne och på så sätt neka köttet näring av detta begär så att det lider. Det får på sätt och vis inte äta vad det vill och dör ut.

När jag beväpnar mig med detta sinne är jag villig att lida i köttet. Det beror på att jag har ett starkt hat mot synden. Då ska jag bli färdig med denna synd. Om jag har bestämt mig för att lida i köttet och inte söka mitt eget så ger jag inte efter och Gud ger mig styrka

Jag tar upp kampen där och får faktiskt seger över synd – den håller på att dö.

Och det är där kampen är. Ja, tankarna kommer, men jag behöver inte hålla med dem. På det sättet tar jag upp kampen där och får faktiskt seger över synd – den håller på att dö.

Ett liv i frid, glädje och seger

I början är det ett lidande där, men det kan inte jämföras med den pina som jag har upplevt av att jag har sått i köttet. Och i början kanske man inte har så mycket frid och man kanske inte känner glädje direkt, men man får en liten seger och smaken av den gör att man vill ha mer och mer! Detta liv är så mycket bättre än att slava under sina begär. Det kan inte ens jämföras.

På ett sätt är det spännande när man tänker på alla krigare i Det gamla testamentet som kämpade alla dessa slag i det yttre, men jag blir en krigare invändigt, i den invändiga människan. Det kanske inte ser så stort och hjältemodigt ut i det yttre, men det är ganska hjältemodigt att vara krigare invändigt. Vem som helst kan ge efter för ungdomens begär. Det kostar ingenting. Hur många människor kan segra över det?

Ja, det kostar något att bli en krigare, med detta liv är fullt av hopp och glädje. Med Guds hjälp är det helt möjligt för alla som verkligen vill. För alla som verkligen vill bli fri från sina begär. Och det tycker jag är ganska spännande!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.