Segrare i eget liv

Du är kallad till att härska över synden och inte tvärtom, men hur?

Skriven av Janne Epland
Segrare i eget liv

Bibeln har ett budskap till dig som vill bli härskare i ditt eget liv. Du är kallad till att härska över synden och inte låta den härska över dig. Detta är helt möjligt när du kämpar på rätt sätt.

“Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.” (Ef 6:13)

Bibeln handlar mycket om kamp – en andlig kamp mellan det onda och det goda. Här beskrivs det kristna livet som ett krig som föregår inom mig mot synden som finns i mig. Där gäller det att ta de andliga vapnen i bruk som beskrivs i Efesierbrevet 6:10-17.

Även om fienden är stark, så vet jag att Guds makt är starkare.

Strategin för att besegra synden som så gärna vill fram i mig är enkel, men kräver samtidigt allt. När jag kommer till Gud med tomma händer, trött på mina egna reaktioner, tankar och begär, så har jag rätt attityd för att få hjälp.

Det är en stor hjälp att sätta namn på mina fiender och erkänna vad problemet egentligen handlar om. Erkänna och bekänna vad problemet egentligen är. Kanske plågas jag av avundsjuka tankar som mal och mal i mitt huvud. Gud känner mig och vet det redan, men jag måste erkänna det både för mig själv och för Gud för att slåss på rätt sätt. Jag kämpar mycket bättre med fokuserade och målmedvetna slag. “Jag ska besegra avundsjukan och jag ger mig inte förrän alla avundsjuka tankar är döda och begravna!”

Den rätta inställningen med målet i sikte

Jag har en god utgångspunkt när jag har samma inställning och tankesätt som Josef hade när Potifars hustru frestade honom: “Hur kan jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?” (1 Mos 39:9) Han älskade Gud så högt att det han fruktade mest för här i världen var att synda mot honom.

När jag känner hur avundsjukan vill sprida sig i kroppen och självrättfärdigheten skriker… Nej!

Om jag tänker på det sättet vacklar jag inte. När en oren tanke dyker upp och jag egentligen har lust att spinna vidare på den så slår jag ned den istället; Nej! Jag ska inte svika Gud! När jag känner hur avundsjukan vill sprida sig i kroppen och självrättfärdigheten skriker… Nej! Jag vet ju att detta inte är från Gud. Det är synden i mig som vill ha makt. Tanken “dödas” och jag har vunnit. Jag syndade inte.

Det är bara ett kortvarigt lidande i jämförelse med den eviga härlighet som väntar en sådan Herrens krigare.

Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er “ (1 Pet 5:10)

Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus” (Fil 3:8)

I tro og tillit till Gud

Herdepojken David var till synes ingen krigare. Hela hans unga liv hade han tillbringat ute på markerna och passat fåren. Trots det vann han över Goliat som var så mycket större och starkare än han, sett med mänskliga ögon och förnuft. David var överlägsen eftersom han kämpade i full tro och tillit till Guds hjälp istället för att lita på sin egen listighet och styrka.

”När dina fiender reser sig upp mot dig, skall Herren låta dem bli slagna inför dig.”

Även om jag inte har en kamp mot yttre fiender så kan jag tänka på David när jag känner att frestelsen och kampen som jag möter är så stor att jag nästan inte klarar av att se förbi den. När min egen ”Goliat”, som till exempel modlöshet, avundsjuka och vilken annan synd som helst, står framför mig och hånar mig för att få mig att tappa modet, gäller det att komma ihåg vem jag har med mig i kampen, som står redo med en hel änglahär bakom mig.

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” (Jesaja 41:10)

Goliat stupar igen

Jag kan kämpa i trons anda när jag tror på Gud av hela mitt hjärta. Oavsett om fienden är stor och stark så vet jag att Guds makt är större. Därför kan jag strida, utan att frukta och tappa modet, helt säker på seger. Goliat stupar igen och jag blir härskare i mitt eget liv. Varje synd som vill upp möter en krigare redo att kämpa.

Jag blir fortfarande frestad till att synda och följa mina lustar, men med Guds hjälp och en bestämd inställning kan jag härska över dem och inte tvärtom.

När dina fiender reser sig upp mot dig, skall Herren låta dem bli slagna inför dig.
(5 Mos 28:7)