Själ vs ande: Vad är skillnaden?

Själ vs ande: Vad är skillnaden?

Alla har både en själ och en ande, gett av Gud. Vad skiljer dem två från varandra, och hur påverkar de oss?

"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Hebr 4:12.

Vad är skillnaden mellan själen och anden?

Adam skapades av jord och blev en levande själ. På grund av det är våra sinnen som ligger i själen jordiska. Det är därför våra känslor skiftar och förändras efter det som sker runt omkring oss. Allt jordiskt är ostabilt och föränderligt. Därför kan inte en person som låter själen kontrollera sitt liv någonsin finna vila. Genom själen, mina sinnen och känslor, har jag kontakt med människor. En person som lever efter själen är alltid orolig för vad andra tänker och säger om en.

Genom min ande har jag kontakt med Gud. När jag är själisk lever jag emellertid efter mitt förnuft, mina jordiska sinnen, och min kropp används till att tjäna denna värld. Då fylls även min ande med det jordiska, vilket resulterar i liten eller ingen kontakt med Gud. Meningen med frälsningen i Kristus är att ändra detta förhållande så att jag blir andlig och himmelsk, istället för själisk och jordisk. Det resulterar i ett liv i tro istället för ett liv efter mitt mänskliga förnuft.

Meningen är att vår ande ska få liv så att Gud kan tala till oss; vi borde leva för honom och för det himmelska. Då finner vi vila för våra själar. Det som kommer från himlen är evigt och oföränderligt. När vi lever inför Guds ansikte, är vi fria från människor och den oro som kommer av att leva inför dem.

Guds ord: ett tveeggat svärd

Det är här Guds ord ska göra ett verk inom oss. Det är skarpare än ett tveeggat svärd. Det tränger igenom och skiljer själ och ande och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Detta står skrivet i förbindelse med att komma in i vila.

Vanligtvis dömer vi situationer enligt våra känslor och mänskliga förnuft, men om jag söker Gud öppnar jag mig själv för Guds ord. Det dömer hjärtats uppsåt och tankar och skiljer själ och ande. Tränger in och skiljer det som är jordiskt (mänskligt) och som jag absorberar i min själ, från det som är andligt och himmelskt, som jag tar emot i min ande. För att tömma min själ, måste jag tro på Ordet och lyda det. (Jes 53:12)

Ordet "Övervinn ont med gott" går till exempel direkt mot våra mänskliga känslor och förnuft, men om vi tro Ordet och lyder kommer vi till vila. Då upplever vi att Guds visdom är större än våra sinnen. Ta även ordet om att förlåta en person som syndar mot dig sju gånger sju gånger varje dag. Om du är själisk, kommer du att behålla det som är jordiskt, och din ära och ditt hjärta kommer att göra planer om vad du ska göra med en sådan person och du kommer också att söka åsikter från familj och vänner. Låt Guds ord i stället tränga in och skilja det du absorberar genom dina sinnen – särskilt genom dina känslor – och den visdom som är ovanifrån, som du absorberar genom din ande. Lev i tro och inte efter ditt mänskliga förnuft, så uppnår du vila.

Att bli andlig

Petrus brydde sig om Jesus, men han hade bara en känsla för människors saker, som är att spara dig själv och dina egna. Detta är den riktning som människor har utövat sina sinnen i och fått förståelse för. Satan har tillgång till denna jordiska själ, vilket resulterar i hemsk oro. Jesus sa: "Vik bak mig, Satan!" Jesus hade ett andligt sinne, vilket var att offra sitt eget liv. Nu vill han väcka vår ande så att även vi kan få tag i visdomen ovanifrån, som först och främst är ren, osv. (Jak 3:17-18)

Resultatet av det är ett liv i tro där vi håller fast i Ordet mot vårt eget mänskliga förnuft och ställer vår kropp i Guds tjänst. Då töms vår själ på det jordiska och oroliga, och vi får ett andligt sinne som går in i Guds vila.

"Se till att ni inte avvisar honom som talar […] från himlen. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan." Hebr 12:25,29.

All oro, klagan, suckande, och ångest kommer från den själiska människan som kämpar för sitt liv. Den andliga lever efter Guds Ord i tro. Allt tjänar till det goda för henne. Hon har ett sinne som offrar sitt liv, och vilar i Gud. Vilket härligt liv och frid detta är. Ett rike som inte kan skakas.


Detta är en redigerad version av en artikel publicerad i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i augusti 1955 under titeln "Kløver og skiller sjel fra ånd".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.