Om ossKontakt
Laddar

Skola: En möjlighet till seger

Skola. Bara ordet kan få många att våndas.

5 min ·

Skola. Bara ordet kan få många att våndas. Grupptryck, sexuella frestelser, baktalande och äresjuka är bara några av de saker som unga kristna möter varje dag i den miljön.

Men att vi möter sådana situationer betyder inte på något sätt att vi måste bli modlösa. "Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går." (Josua 1:9) Guds ord gör det klart att precis som han är med oss i församlingen eller hemma, så är Han också med oss i klassrummet, på väg till skolan eller på skolbussen. Han är aktivt intresserad av oss och vill att det ska lyckas för oss!

Tidsandan är stark; vi kan se att synden blir mer och mer allmänt accepterad. Guds ord säger: "Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött
och sött till bittert!" (Jes 5:20) Men det ser ut som om det är precis det här som händer i världen idag. Många ungdomar tycker till exempel att det är helt normalt att dra grova skämt. Och förväntningen är att de andra ska tycka att de är roliga, även om de inte nödvändigtvis tycker att det är okej. Det verkar som om gudfruktiga och sunda tankar har hamnat i baksätet, och i vissa situationer blir de uppenbart hånade.

Det är ingen hemlighet att Satan försöker förstöra Guds folk (Luk 22:31, 1 Pet 5:8). Skolan är därför ett slagfält för kristna som önskar att hålla sig rena. Men det kan lika gärna vara ett slagfält där vi alltid står segrande!

Skolan kan vara ett slagfält där vi alltid står segrande!

I Efesierbrevet 6:10-13 skriver Paulus: "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt."

De här verserna gör det tydligt att vi inte kämpar mot andra människor: lärare eller klasskamrater som vi träffar i skolan varje dag. Även om våra kamrater berättar grova historier, baktalar eller försöker få oss att vara eniga i något som går emot Guds ord, så kan vi vara säkra på att vi inte behöver kämpa emot dem. Vi kämpar emot de ogudliga trender och meningar som finns bland dem. Sådana saker påverkas faktiskt av onda andar som vill försöka att förstöra oss och distrahera oss ifrån att göra Guds vilja.

Av naturen är även vi dragna till samma ogudliga åsikter och tankar (Jak 1:14). Men Paulus förmanar oss: "Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord." (Efes 6:14-17)

Ty vi strider inte mot kött och blod …

När vi har tro i våra hjärtan och Guds ord i våra sinnen så är vi beväpnade till att ta upp en medveten kamp emot de ogudliga påverkningar som vill få tillgång till våra hjärtan. Vi kan be till Gud som vi uppmanas att göra i Efesierbrevet 6:8. Han kommer att ge oss den styrka vi behöver för att motstå våra naturliga böjningar och lustar att följa sådana syndiga påverkningar. Då är vi i stånd till att stå emot all den ogudliga påverkan som finns på skolan och överallt annanstans. "Ty Herren, er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger." (5 Mos 20:4)

Vi blir inte bara i stånd till att segra över synden, vi kan även bli ett sändebud (ambassadör) för Kristus som vi uppmanas till att vara i 2 Korintierbrevet 5:20. Vi blir goda exempel för de andra och visar dem att det är möjligt att härska över synden i sitt eget liv. Vi kan då visa folk hur en äkta kristen ska vara!

Med detta i bakhuvudet behöver vi inte längre gruva oss för att gå till skolan. Istället kan vi se fram emot det! Det kan vara en plats där vi kan vara ett exempel, en plats för seger, en plats där vi kan förvandlas! "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Rom 12:2)

 

Författare
Nellie Owens
Du kanske är intresserad av

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.
Läs mer om AktivKristendom
Följ oss
Exklusivt innehåll
Laddar
Kopiering av material från Brunstad Christian Churchs webbsida för bruk på annan plats är inte tillåtet utan avtal.