Släpp in ärans kung!

Släpp in ärans kung!

Vår kropp är Herrens tempel – ett hus för Herren, där han vill bo och rättmätigt härska.

"Höj era huvuden, ni portar, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in! Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj era huvuden, ni portar, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in!" Ps 24:7-9.

Öppna hjärtats dörr för ärans kung

Kristus har köpt oss med sitt dyra blod. Vi tillhör inte oss själva. Vår kropp är Herrens tempel – ett hus för Herren, där han vill bo och rättmätigt vara härskare. Vi är rövare och brottslingar om vi stänger ute vår Herre, och vi kommer att dömas rättfärdigt därefter. Många tycker att det är fel att stänga Jesus så fullkomligt ute, och är villiga att öppna ett litet rum för honom. I tillägg har de en mängd hemliga rum där de lever sitt privatliv i bäcksvart mörker. Det hjälper emellertid inte att vi öppnar ett, två eller flera rum, så länge vi har andra rum där vi dyrkar oss själva och dit vi inte släpper in Kristus. Oavsett om vi är små eller stora brottslingar, kommer vi att dömas som sådana.

Måtte vi öppna alla dörrar i hjärtat på vid gavel i dessa tider, så att ärans kung kan dra in med sin rika fullhet av härlighet och frälsning! Låt all tröghet, hårdnackenhet, hat, bitterhet, misstänksamhet, äreslystnad och all slags egoism och ondska fara, och släpp in Kristi kärlek och väckelsens ande i hjärtat! Ja, vilken välsignad tid vi går i möte om våra hjärtan öppnas på vid gavel för Kristus. "Hjärtats dörr har endast ett handtag på insidan, så den kan inte öppnas från utsidan", var det en som sa, och det stämmer. Jesus knackar, men utan att vi öppnar kan han inte komma in. "I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan […]" Hebr 3:7-8.

Ärans kung kommer med ljus och dom

Med Herrens ära följer ljus och dom, och det är därför de flesta är rädda för att öppna hjärtats dörr. Låt Herrens klara ljus få tränga in i de mest gömda rum, eftersom renhet, frid, glädje, frihet och seger följer med ljus och dom.

Den dagen ska alla som har gömt något för sig själv i mörkret, ångra bittert att de har varit rädda för Herrens klara ljus. Den dagen ska han som har ögon som eldslågor, granska allas liv och ta fram det dolda för att dömas (Upp 20:11-15).

Väckelsens ande gör oss klarvakna, levande intresserade i att utföra allt till Jesu Kristi ära, från det minsta till det största i vardagen. Vi behöver inte oroligt fara hit och dit för att hitta på något extra. I det tillståndet får man lite eller ingenting uträttat som är till nytta, då man sällan hittar fram det rätta. Vi har fått kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Med tacksamhet och glädje, och i tro och vila, hittar vi vakande och spejande fram till alla möjligheter att hjälpa, tjäna och göra det goda under livets vandring.

Paulus öppnade hjärtats dörr på vid gavel för Kristi Ande och kraft. "För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig", säger han i Kol 1:29. Tänk om Herrens kraft också fick verka mäktigt i oss? Då skulle vi verkligen få en rik avkastning av vårt liv. Låt oss släppa in denna Andens styrka för att genom denna kraft arbeta för att ställa varje människa fullkomlig inför Kristus. Jå, måtte det bli arbete, liv och väckelse bland oss som aldrig förr.

Måtte ljusstaken och Herrens ära alltid vara vår mittpunkt, och måtte vi alla ständigt bära med oss äkta väckelse och gudsfruktan.

Artikeln publicerades i BCCs norska tidsskrift "Skjulte Skatter" i februari 1944.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.