Språk är mäktigt

En film på engelskalektionen får Martha att fundera på sina ord och vilken effekt de har på hennes omgivning. Min engelskalärare är i färd med att dra ner filmduken och släcka lamporna när jag kommer in i klassrummet. Jag sätter mig på […]

En film på engelskalektionen får Martha att fundera på sina ord och vilken effekt de har på hennes omgivning.

Min engelskalärare är i färd med att dra ner filmduken och släcka lamporna när jag kommer in i klassrummet. Jag sätter mig på min plats och förväntar mig att behöva kämpa emot sömnen under ännu en långtråkig film. Filmduken lyser upp och en lektion om språkens ursprung börjar. Överraskande nog talar mannen på skärmen entusiastiskt och en del saker som han säger väcker min uppmärksamhet. Han säger bl a att ord är “mäktiga” och “farliga”, eftersom det ger dig möjligheten att “plantera en av dina tankar direkt i någon annan.”

Vilka sorts tankar har jag planterat i min omgivning?

Jag börjar fundera på hur detta angår mig och mitt sätt att tala. Är mina ord “mäktiga” eller “farliga”? Vilka sorts tankar har jag planterat i min omgivning, särskilt i de yngre, påverkningsbara barnen som jag ofta är med? Under filmens gång beslutar jag mig för att aldrig använda kalla, råa och tankelösa ord som skapar rädsla, tvivel, skuld och osäkerhet. Istället vill jag använda uppmuntrande ord som hjälper och tröstar och som bygger upp självförtroendet, tron och skapar fred. Jag vill ha ett rent tankeliv så att alla mina tankar som jag delar med andra är FULLA AV godhet.

Rättfärdiga ord

En lektion som i vanliga fall är ganska ytlig visar sig bli en riktig tankeställare. Mitt nya mål är att mitt liv ska vittna om orden som är skrivna i Ordspråksboken 8:8: “Rättfärdiga är alla min muns ord, i dem finns inget falskt eller förvänt.” Men hur kan detta bli mer är endast ett mål? Mina ord är ofta hårdare än vad jag önskar. Ibland slinker ord ut ur munnen på mig som jag senare ångrar, och vissa dagar känns som om jag bombarderas av negativa tankar.

Jag har upplevt att det inte är möjligt för mig att vara rättfärdig med mina ord och tankar utan hjälp. Men jag har även upplevt att det FINNS hjälp att få!

Jag har upplevt att det inte är möjligt för mig att vara rättfärdig med mina ord och tankar utan hjälp. Men jag har även upplevt att det FINNS hjälp att få! Jesus är min förebild och hjälp och mitt mål blir verklighet! När Jesus levde här på jorden, fick han hjälp från Gud att säga och göra det goda. “Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden… Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom” (Hebr 5:7,9).  Det står skrivet att han blev bönhörd, så på detta sätt, med samma nöd och gråt i hjärtat, kan jag få samma hjälp som Jesus fick av sin himmelska Fader! Jag kan lära mig att praktisera några av de mest värdefulla ord i Bibeln som t ex att vara “snar att höra och sen till att tala” (Jak 1:19) samt “i kärlek hålla fast vid sanningen” (Ef 4:15).

“Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet …” (Luk 21:15).

Kategorier

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.
Läs mer om AktivKristendom
Följ oss
Exklusivt innehåll
Laddar
Kopiering av material från Brunstad Christian Churchs webbsida för bruk på annan plats är inte tillåtet utan avtal.