Styr du dina tankar eller styr de dig?

Styr du dina tankar eller styr de dig?

“Din tanke är fri” – så börjar en välkänd visa -Men jag för min del upplevde mina tankar mer som oinbjudna gäster…

3 min ·

"Din tanke är fri" – så börjar en välkänd visa. Det stämmer väl med tanke på fortsättningen: "Den kan inte brännas, av fiender kännas."

Tanken är med andra ord fri på det sättet att ingen annan människa förutom jag själv vet om vad jag tänker och ingen annan kan göra något åt den förutom jag själv – iallafall inte bränna den. Men är det äkta frihet?

Jag för min del upplevde mina tankar som oinbjudna gäster som uppförde sig på värsta sätt och ville förstöra hela ”gästabudet”. Jag ville kasta ut dem, men jag klarade inte av det ensam.

-DU måste fånga dina tankar, innan de fångar dig!

Goda råd var dyra. Därför bad jag till Gud om hjälp. Även mina vänner bad för mig. En kort tid efteråt gick det upp ett ljus för mig:

-DU måste fånga dina tankar, innan de fångar dig!

Detta gav en bibelvers en helt ny innebörd för mig: "De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus." (2. Korintierbrevet 10: 4-5).

Kraft till att kontrollera mina tankar

Sedan dess har jag inte varit utsliten och hjälplös. Min frid och glädje växer ständigt

Denna nya tankegång var en uppenbarelse från Gud. Förut kunde jag inte tänka så. Men detta nya sinnelag som jag fick, gav mig makten att styra mina egna tankar. Det är mitt val om en tanke får lov att stanna i mitt huvud eller inte. Valet är mitt! Det gav mig auktoritet.

-Guds tankar för mig är fulla av hopp och framtid! "Alla tankar som inte ger hopp och tro är inte av Gud." Det hörde jag under ett möte. Varje tanke som inte ger hopp förkastar jag. Jag måste vara på min vakt för att kunna vara ”chef” i mitt huvud. Även för detta ger Gud mig kraft, för det är de svaga som han vill stärka.

Sedan dess har jag inte varit utsliten och hjälplös. Min frid och glädje växer ständigt. Jag kan säga som psalmisten: "Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på Herren." (Psalm 40: 3-4)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.