Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse

Har du någonsin märkt att du nästan omedvetet ber till Gud om hjälp?

6 min

Har du någonsin märkt att du nästan omedvetet ber till Gud om hjälp? Detta händer speciellt när du känner att något är tungt och svårt. Men om du är trött på dig själv och det liv du lever, blir du mer medveten om att du verkligen behöver be!

Jesus lärde sina lärjungar att de skulle be Gud att förlåta dem deras skuld, och han poängterade för dem att det att bli förlåten är förenat med att förlåta andra. Så här skulle de be: Gud, förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Du kan läsa hela bönen i kapitel 6 i Matteusevangeliet.

Ånger och bekännelse

Det är Gud som påverkar dig när du har dåligt samvete, och även när du inser att du måste be en bön om förlåtelse. Kanske du förstår att du har valt fel riktning i livets vägskäl, och skulle önska att du kunde välja på nytt. Du inser att du har gjort det som var fel. Aposteln Petrus sade en gång till människor som förstod att de hade gjort fel: Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. När du av hjärtat ångrar dig, får du ett behov av att be både Gud och människor om förlåtelse. Enligt Bibeln går det inte bra för någon som döljer sina synder. Att tiga om din synd och inte vilja erkänna gör att du inte blir förlåten. Då uteblir också glädjen. Aposteln Johannes skriver: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Först när du bekänner, kommer du att känna dig lycklig!

Grunden för förlåtelse

Innan Jesus kom till jorden, var seden att översteprästen en gång om året bar fram offer för alla synder som folket hade begått. Därmed var de förlåtna, men sådana offer hade inte den verkan att den enskilde kunde upprätthålla ett gott samvete. Man var förlåten genom offret, men det hade ingen makt att ta bort det onda i den mänskliga naturen, som faktiskt var orsaken till att man hade syndat Därför måste offret placeras på altaret om och om igen, år efter år.
Jesus dog för människornas skull, och han gav sitt liv som ett offer en gång för alla. I Hebreerbrevet, kapitel 9 och 10, kan du läsa mer om grunden för förlåtelse. Efter det att Jesus uppstod från de döda, innebär syndernas förlåtelse något helt nytt! Du kan bli av med det som tynger samvetet helt och hållet. När du kommer till Gud och ber om förlåtelse, blir du befriad från din skuld, eftersom Jesus tog skulden på sig själv. Därför kan du tryggt be om förlåtelse för den synd som du har begått, och du får uppleva att Gud kastar alla dina synder i havets djup, som det står i Bibeln.

Varför är det så viktigt att få syndernas förlåtelse?

Gud vill visa sin kärlek till dig genom att ge dig möjligheten att glömma allt som varit och börja om på nytt! Eftersom Jesus gav sitt liv som ett offer, har han öppnat en väg som inte fanns tillgänglig förut. Denna väg kan du gå! Du kan också ge ditt liv som ett offer. Det kan du göra genom att kämpa mot ondskan – synden – som bor i din mänskliga natur och förneka dig själv, genom den helige Andes kraft. Utgångspunkten är syndernas förlåtelse, och vidare fram på vägen kan du få hjälp till att leva med ett gott samvete genom att följa Jesus exempel och varje dag ta ditt kors!

Ett nytt liv

När du går på denna nya och levande väg, blir du allt mer tacksam. Du upplever att du har fått ett nytt tänkesätt! Du skyller inte längre på andra för dina problem. Om du förut varit orättvis, vill du nu vara rättvis. Du vill göra Guds vilja. Du vill göra det bästa för andra, eftersom du har fått ett nytt sinnelag. Glädjen över att du har fått ett nytt sinnelag börjar sätta sin prägel på dig. Ett arbete sker i dig, och det är Gud som öppnar ditt sinne för det nya livet, så att du kan bli en ny skapelse!

En gren i vinstocken

Att få syndernas förlåtelse är att säga ja till att ympas in som gren i vinstocken, där Jesus är stammen. Jesus säger själv: Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt.

Jesus vill att du ska bära frukt! I ett träd strömmar näringsvätskan från stammen ut till grenarna.
Om du är en gren på stammen Jesus Kristus, får du kraft i ditt liv!
Då blir det meningsfullt och intressant att leva!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.