Modfälldhet: Vapnen du behöver för att bekämpa det

Modfälldhet: Vapnen du behöver för att bekämpa det

Ibland kan vi bli frestade till modlöshet i vårt liv. Med dessa verser som vapen, behöver vi aldrig låta modlösheten få övertaget!

Modlöshet är något vi alla möter i vårt liv som kristen. Det är en “fiende” som kan hindra framgång och stjäla vår frid, hopp och glädje. Det är emellertid en fiende som vi kan besegra om vi förstår och praktiserar sanningarna i Guds ord. Det finns bibelverser för modlöshet där. Vi måste bara tro på dem!

Föreställ dig en soldat som sänds ut till slagmarken. Medan han förbereder sig sköljer tankar av tvivel, rädsla och osäkerhet över honom. “Jag är inte en tillräckligt duktig soldat. Jag har inte det som krävs. Jag har upplevt nederlag, så det här kan sluta illa. Ingen bryr sig egentligen om mig. Det spelar ingen roll vad som händer. Offret är för stort. Fienderna är för många. Armén är för stark.”

Det kan gå på två olika sätt:

 • Antingen håller han fast i dessa tankar, och hans självsäkerhet börjar sina. “Jag är ju inte tillräckligt duktig”, håller han med. “Det här kommer att sluta illa för mig”, tror han. “Vi kommer helt säkert att förlora kampen”. Han tar inte ens upp sina vapen. Tvivel och rädsla har paralyserat honom. Han har varken mod eller kraft till att sätta foten på slagmarken,

eller

 • så har soldaten förberett sig på detta och vet vad han måste göra. Han lyfter sitt svärd. “Jag har en duktig kapten, som jag litar på. Han tar hand om mig och hjälper mig genom den här striden.” Han tar upp sin sköld. “Min kapten har redan vunnit över den här fienden, så det kan jag också. Ja, fienden är stark, men vår armé är starkare. Striden är avgörande, belöningen stor. Det ska lyckas för mig!”

Bibelverser mot modlöshet – vapnen du behöver för att bekämpa det

Det kräver insats, uthållighet, och mod för att övervinna modlöshet. Var en god soldat och lyssna endast på hoppets röst. Var modig! Var stark! Lita på Jesus, vår segrande kapten, som har banat vägen.

Förbered dig med dessa ljusets vapen i Guds ord, fulla av sanning, tro och klarhet.

Är du nedtyngd av gamla synder?

Gud kastar alla dina synder i havet när du uppriktigt ber om förlåtelse, som dessa bibelverser visar. Om Gud kan kasta dem, så kan du det också!

 • Mika 7:19 “Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.”
 • 1 Joh 1:9: “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”
 • Fil 3:13: “Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför […]”

Har du fallit i synd?

Ångra dig, håll modet uppe och fortsätt sträva efter det goda. Ge inte efter för tvivel och Satans anklagelser om att det inte kommer att lyckas för dig. Jesus ger aldrig upp oss och ber för oss till Fadern, som älskar dig villkorslöst. Dessa bibelverser bevisar det:

 • Ordspr 24:16: “Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen, men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.”
 • 1 Joh 2:1: “Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.”
 • Rom 8:33: “Vem kan anklaga Guds utvalda?  Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.”
 • 1 Petr 2:20: “Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud.”
 • Jak 4:7: “Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.”

Vem tror du på?

Satan kommer med modlösa, anklagande, negativa tankar för att stjäla, mörda och förstöra ditt hopp och tro. Gud kommer med uppmuntran, hjälp, tro och hopp.

 • Jer 29:11: “Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”
 • 2 Tim 1:7: “Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”

Känns vägen för svår och framgången för långsam?

Ge inte upp! Frälsningens väg kräver tro och tålamod. Låt dessa bibelverser uppmuntra dig, när du frestas till modlöshet!

 • Hebr 10:23: “Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.”
 • 2 Tim 2:3: “Lid också du som en god Kristi Jesu soldat.”
 • Hebr 10:35-36. “Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.”
 • Hebr 12:3: “Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.” 

Lyssnar, ser eller läser du sådant som tömmer dig på hopp?

 • Ef 5:11: “Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.”
 • Jer 2:13: ” Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.”

Tar du dig tid till att bygga upp din tro?

 • Ef 6:13: “Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.”
 • Rom 10:17: “Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.”
 • Judas 1:20 “Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.”
 • Hebr 12:12 “Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän.”

Har du upplevt tuktan från Gud?

Gud bryr sig om dig och har en frälsningsplan för dig. Han vill frälsa dig från synden och ge dig mer av hans härliga dygder. Hans tuktan är ett bevis på att han ärlskar dig!

 • Hebr 12:5: “Min son, förakta inte Herrens  tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär.”
 • 1 Petr 5:6: “Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.” 

Gör negativa känslor allt mörkt och otydligt?

Våra känslor kan vara instabila, men Guds ord är en sann klippa. Din ande kan höja sig över modlöshet även när dina fysiska och emotionella känslor är låga.

 • Ps 61:2: “Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag.”
 • 1 Joh 3:20: “[…] och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.”
 • Jes 40:31: “Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”


Inspirerad av den norska artikeln “Mismot” av Elias Aslaksen (publicerad av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag) och en bibeltimme av BCC Urbana.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.