Tre områden som alla Kristi soldater måste fokusera på

Tre områden som alla Kristi soldater måste fokusera på

Många synder kan spåras tillbaka till en av dessa tre punkter.

Krig har ofta en stor frontlinje, men inte alla punkter längs fronten är lika viktiga. Det finns vissa extra viktiga punkter, som t ex Gibraltar. På sådana platser befäster man sig extra starkt.

Så är det även under andlig krigsföring, under vår kamp mot synden. Även där finns det några extra viktiga punkter. Vis och förståndig är alla de som befäster sig ordentligt där.

Ett Gibraltar heter: Pengar.

Ett annat heter: Makt och ära.

Ett tredje är: Sexuell moral.

Den som satsar allt på att befästa sig ordentligt på dessa tre platser, får en frontlinje som är svår att bryta igenom. Man blir praktiskt talat oövervinnerlig. Många stora fall sker på en av dessa tre punkter, och många synder har direkta förbindelselinjer med en av dessa tre punkter.

Punkt 1: Pengar är en stor faktor. Pengar blir ju det samma som allt man kan få för pengar, och det är tämligen mycket i denna värld. Om man inte besegrar girigheten, kan man t ex inte segra över vrede. Då måste man bli arg när man fråntas pengar, eller pengars värde.

Punkt 2: Makt och ära är också ett enormt kapitel. Under detta kommer anstöt och förnärmelse, och det brukar finnas rikligt av det. Äregirighet gör att man tål lite eller ingenting. Många splittringar i församlingar bottnar i önskan efter makt. Självklart uppger man andra vackra orsaker till det, men det att man har förlorat vid fort nr 2, är nog den egentliga orsaken till splittringen.

Det är värt att lägga märke till att det var på denna punkt som Satan gjorde sitt sista stormanfall mot Kristus den gången han oavbrutet blev frestad i öknen under 40 dagar. (Luk 4) Det står nämnt tre avslutande frestelser: Den första var att visa sin andliga makt. Den andra var att få världslig makt. Den tredje var att göra ett mästerstycke som skulle ge honom stor ära.

Punkt 3: Sexuell moral är den tredje faktorn av dessa väldiga faktorer i livet. Många ligger slagna vid denna del av fronten. Många, i övrigt stora män, har blivit små för att de inte har förstärkt, befästat sig och vakat tillräckligt på detta område. Till och med David led ett stort nederlag här, även om han inte förintades helt. Den så visdomsfulla Salomo mötte sitt fall här. Det finns även många predikanter som har fått skämmas på denna punkt. Många människor har svikit både sin tro och Kristus på grund av att de inte har tagit det så noga på denna punkt och ingått förhållanden som är mot Guds vilja.

Många själar som i övrigt kan vara väldigt berömvärda, ligger under för sina lustar på denna punkt. Det gäller att ta itu med det redan i tankar och blick.

Om man vill vandra i Andens kraft (Luk 4:14) och vinna en stor och slutgiltig seger, bör man, precis som i naturligt krig, handla målmedvetet och eftertänksamt och förstärka befästningarna på dessa tre punkter. Då har vi det bästa hoppet om att fienden aldrig bryter sig genom frontlinjen.


Denna artikel publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i maj 1932, under titeln "Kampen mot synden".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.