Tro, hopp, kärlek: de består! (1 Kor 13:13)

Tro, hopp, kärlek: de består! (1 Kor 13:13)

Det är viktigt att veta hur man består den kristnas dagliga kamp mot synden.

"Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken." 1 Kor 13:13)

Utandessa tre kan vi inte annat än att förlora i livets många prövningar, menmeddessa tre kan vi inte annat än att bestå. Utan tro kan vi inte behaga Gud, och utan kärlek är vi intet. Utan tro och kärlek har vi inget hopp. Med tro och kärlek kan vi emellertid alltid glädja oss i ett levande hopp där vi aldrig kommer på skam.

Jesus säker i Luk 21:36: "Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."Vi ser i Skriften att det blir svårare tider innan Jesus kommer. Kärleken kallnar hos de flesta, och människorna blir maktlösa av rädslan och oro för det som kommer över jorden (Luk 21:26). Jesus fortsätter: "Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara." Luk 21:34-35.

Man kan brytas ner av allt man ser och hör runt omkring. Man saknar tron som håller en uppe i ett levande hopp. Människosonen bestod allt. Ingen och inget kunde besegra honom, och i samma trons Ande och kärlek kan vi bestå tillsammans med honom här och för evigt.

Genom Guds makt hålls vi uppe genom tron till den frälsning som är färdig att uppenbaras i den sista tiden. (1 Petr 1:5) Med trons ögon ser vi den stora frälsningen och härligheten som vi hålls uppe till. Då kan vi lida, tåla och bära allt" Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron." Hebr 12:2.

"Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt." Ef 6:13.

Vi har kamp mot onda makter, och vi måste vara väl utrustade för att kunna behålla fältet efter att ha övervunnit allt, även på den onda dagen. Med tro, hopp och kärlek består vi!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.