Trons lydnad: Aktiv tro genom handling

Trons lydnad: Aktiv tro genom handling

Utan trons lydnad inträffar ingen växt – ingen framgång och inga frukter …

"[…] och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." Rom 1:4-5.

Laglig tro eller Kristi tro?

Innan tron kom hade vi en tro, en laglig tro, som var så stark att den klarade av att hålla oss häktade under lagen tills tron kom, som skulle uppenbaras. (Gal 3:23) Den lagliga tron kan inte kallas Kristi tro, utan är snarare en mänsklig tro på Kristus. Därför är den heller inte den slutgiltiga tron, utan endast en preliminär tro som tillsammans med samvetet och andens övertygande fungerar som en laglig skolmästare för Kristus. Genom att komma till honom och förenas med honom blir Kristi tro verksam genom gärningar som framkommer som en frukt av trons lydnad vars drivkraft utgår från andarnas Fader.

Därför är trons lydnad avgörande

I Guds rike hänger allt på lydnad. Fallet berodde på olydnad, medan uppresandet sker genom lydnad. Kristi tro är kroppens, församlingens, lag. Utan den kan ingen helgelse inträffa, eftersom vi i denna tro väntar i anden på det som rättfärdigheten ger oss hopp om. (Gal 5:5) Vi ser här att det är rättfärdigheten som ger hopp, men utan trons lydnad kan man omöjligt vara rättfärdig. För genom tro ska den rättfärdiga leva. (Rom 1:16-17)

Under lagen finns ingen nåd, eftersom det inte finns något offer utanför kroppen. "Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden"Gal 5:4. I kroppen får vi däremot både nåd och sanning. Det kan Gud ge just där, eftersom kroppen är offrad. Allt som hör till liv och gudsfruktan har vi fått i Jesus Kristus. (2 Petr 1:3-4) Där får vi nåd genom honom, för att Guds långmodighet ska bli verksam tills dess att vår delaktighet i Kristi offer inträder och uppenbarar för oss Guds rikedom på långmodighet och nåd.

Genom tron förenas vi med Kristi person och med nåden, och från och med då betyder varken omskärelse eller förhud något, utan endast tro, verksam genom kärlek.

Lydnad, att handla efter Kristi tro

För det mesta är det en själv som föreställer sig vad man ska tro på och inte. Denna tro har inget att göra med Kristi tro. Kristi tro uppenbaras för oss i vår mänskliga ande och medvetande och pekar alltid mot större gudsfruktan, hängivenhet, omsorg och offer av köttet. Kristi tro har sina rötter i Gud själv, och kan inte förstås av vårt förstånd då den är i full harmoni med Guds förstånd och hans helgelsesplaner för oss. Endast i tillit till att Gud vet vårt bästa kan vi genom Guds nåd handla efter den tro som uppenbaras för oss. Utan att se utgången och resultaten. Dessa behåller Gud för sig själv till den dag då vår härlighet med Kristus ska uppenbaras när vi alla ställs inför Kristi domstol och belönas för det som har hänt genom kroppen, antingen gott eller ont. (2 Kor 5:10; 1 Joh 3:2-3)

Kristi tro = Kristi gärningar

Det ligger ett täcke över allt härligt och det är inte behagligt för den yttre människan att blint följa trons väg, men genom att praktisera det överraskas vi gång på gång av att mycket riktigt hitta Guds härligheter gömda under täcket, som inte ses upp till av människor. Genom att öva sig i att gräva efter Guds dolda skatter under dessa täcken, kommer man med tiden så långt bort från det som är stort och beundrat av de religiösa, att man endast blir betraktad som något ynkligt som visserligen har egna åsikter, men som aldrig kommer att glittra från de mycket eftertraktade religiösa höjderna. Genom Guds nåd håller vi oss till det låga. Till det som inte är beundransvärt.

Enligt Guds lagar och vilja går vägen nedåt och uppåt. Kristi tro är vår ledare genom livet, och den som har Kristi tro måste även ha Kristi gärningar. Och om man har Kristi tro och gärningar, måste man även ha Kristi liv.

Man kan omöjligt tro något utan att det blir talat om det, eftersom tron kommer genom att höra. Vår talesman, den helige Ande, är alltid verksam inne och ute, under arbete och i vila. Det han övertygar och talar i själens inre och i samvetet måste vi tro och lyda. I Bibeln kallas detta trons lydnad och det var för detta som Paulus kallades till att vara hedningarnas apostel. Utan trons lydnad inträffar emellertid ingen växt. Ingen framgång eller frukter. Man kan visserligen trofast utföra vanehandlingar på en eller annan lokal och tyckas glädja sig av och till, men en rätlinjig, målmedveten man eller kvinna blir man aldrig förrän man har lärt sig att vandra i den djupa hemligheten, nämligen trons lydnad.

Artikeln publicerades under titeln "Troens lydighet" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i oktober 1912.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.