Ungdomens lustar: Hur kan man veta skillnaden mellan frestelse och synd?

Ungdomens lustar: Hur kan man veta skillnaden mellan frestelse och synd?

Skillnaden är stor. Och det är avgörande.

10 min ·

Det är avgörande att veta skillnaden mellan frestelse och synd för att komma till ett segrande liv. Särskilt när det gäller tankelivet.

"Fly bort från ungdomens onda begär!" är apostel Paulus uppmaning till den unga mannen Timoteus. (2 Tim. 2:22). Även om det omfattar många olika områden i en ungdoms liv, är kanske sexuella begär det starkaste och vanligaste. Även om den naturliga driften i sig själv inte är synd, utan en välsignelse som Gud har gett innanför äktenskapets ramar, är det tydligt i Bibeln att dessa lustar är synd utanför äktenskapet, även i vårt tankeliv. Men denna drift är så starkt att det kan verka helt omöjligt att bara "fly bort" från den.

En tydlig skillnad

Men även i den enorma mängd av impulsiva känslor och orena begär som Bibeln kallar "ungdomens onda begär", finns det en tydlig skillnad mellan frestelse och synd. Det är verkligen det! Om du sliter med dessa lustar och känslor, och har problem med att besegra dem, så är det avgörande att förstå skillnaden mellan frestelse och synd. Det är också nyckeln till en segrande ungdomstid och ett äkta lyckligt liv.

Att skilja mellan frestelse och synd gör det möjligt att åtskilja seger från nederlag, och för en som har väckts till sin himmelska kallelse är det bara seger som duger!

Kanske gränsen mellan frestelse och synd har varit vag och otydlig för dig fram till nu. Men den enda som tjänar på detta tillstånd är djävulen själv. Han kommer inte att kasta bort möjligheten att anklaga dig för att ha syndat när du råkar se efter en attraktiv kille eller tjej. Hans mål är att övertyga dig om att du har syndat så fort något fångar din uppmärksamhet eller i samma ögonblick som en tanke dyker upp i ditt huvud. Det han egentligen gör är att döda all motivation du möjligen kan ha till att strida mot ungdomens onda begär i dig! Varför bry sig om att kämpa om du redan har "syndat"?

Att skilja mellan frestelse och synd gör det möjligt att åtskilja seger från nederlag, och för en som har väckts till sin himmelska kallelse är det bara seger som duger!

"Också er har Gud gjort levande …"

"Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.  Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra." Ef. 2:1-3.

Att bli "gjord levande" är verkligen en nåd från en barmhärtig och kärleksfull Gud! Det är inte endast dina överträdelser och synder som blir förlåtna. Att bli gjord levande innebär att Gud själv har sträckt ut handen och väckt dig till din höga och heliga kallelse!  Det betyder inte att din syndiga natur försvinner, eller att din naturliga drift försvinner på magiskt sätt fram till att du gifter dig. Med det gör dig medveten om att synderna som du var bunden av börjar som frestelser. I Jak. 1:14 står det "Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär." Att bli dragen och lockad låter nästan som om du redan har syndat. Det låter hemskt, eller hur? Men det är en frestelse, en glimt av det människans natur är full av. Och viktigast av allt. Det är ett viktigt ögonblick fullt av möjligheter.

Omdefiniera vad du anser vara acceptabelt

Innan vi börjar gräva i den stora frågan om "när frestelsen blir synd", är det viktigt att lägga märke till att det krävs en extra grad av iver för att göra sig fri från ungdomens onda begär, särskilt när det gäller något som du känner du har varit bunden av en längre tid.

Frestelse är en glimt av det som människans natur är full av. Och viktigast av allt. Det är ett viktigt ögonblick fullt av möjligheter.

Efter en uppriktig och helhjärtad omvändelse till Gud är det dags för dig att omdefiniera vad du anser vara acceptabelt. Detta kräver ärlighet från din sida när det gäller vad du från och med nu ska tillåta dig att se, läsa och lyssna på. Du kan fråga: "Men har jag inte frihet till att se på vad jag vill?" Det enkla svaret är "Nej!" Frid på detta område fås endast genom strid. Genom att vara tillräckligt ödmjuk och tänka radikalt när du rannsakar dig själv, visar du inte bara Gud att du verkligen tar det seriöst, utan besparar dig även många, många onödiga frestelser! Vad har du trots allt att förlora på det, om du stannar till och tänker på vilket fördärv dina lustar har förorsakat fram till nu?

Så när exakt blir frestelsen till synd?

Ovan nämnda punkt har uteslutit frestelser som kommer av att du till exempel med flit ser på filmer fyllda av orenhet osv. Men låt oss säga att en elektronisk skylt plötsligt blinkar framför dig med en provocerande reklam. Blir det synd efter att du har sett på den i en hel sekund? Tre sekunder? Fem …?

Jesus sa uttryckligen: "Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." Matt. 5:27-28. Han säger inte: "Den som ser en kvinna …" Otrohet i hjärtat är ett medvetet beslut: att se på en kvinna för att begära henne. Otrohet i hjärtat är det första steget på vägen till att vara det i verkligheten. Även om du aldrig går så långt som till att vara fysiskt otrogen, är du en slav under dina ögon och dina egoistiska lustar, och det hindrar dig från att vara en äkta lärjunge – för lärjungaskap kräver ett odelat hjärta!

Att försöka sätta en bestämd tidsram för frestelsen är lite som att fråga Gud: "Hur länge kan jag njuta av detta utan att det faktiskt är synd?" En helhjärtad lärjunge hade snarare frågat: "Vad gör jag i det ögonblick det går upp för mig att det att se på tavlan efter att jag först har sett den, är faktiskt valfritt?" 

Din omedelbara lydnad får Gud att handla.

Detta är det avgörande ögonblicket där du har en möjlighet; det det ögonblick du inser att du inte behöver fortsätta se på den! Du har ett alternativ, ett val! Om du tänker på Jesu ord och drar bort blicken från tavlan, har du inte syndat! Och du vet om det, för dina lustar har väckts och skriker efter tillfredsställelse, som ditt "nya jag" nekar dem!
Din omedelbara lydnad får Gud att handla. Han dröjer inte med att sända dig den helige Ande som ger dig styrkan till att hålla ut i frestelsen, så att du inte tillfredsställer begäret, eller som det står i Gal. 5:17, så att du inte gör det du vill.
De är i vanliga, vardagliga frestelser som detta du kommer att förstå varför Jesus var tvungen att be till Gud med starka rop och tårar, och du kommer själv att behöva göra samma sak. (Hebr. 5:7-8). Böner som sänds upp mitt i kampens heta är inte alltid lika välformulerade som vanligtvis. "Kära Gud, jag vill inte synda! Jag vill inte synda! Det kan vara det spontana, desperata ropet från ditt hjärta som du upprepar tills du känner att striden är över och segern vunnen. Men det är en bön efter Guds eget hjärta!

”Första tanken”-taktiken

När du aktivt förnekar draget från din ungdoms onda begär, kommer du att märka hur det som förut var ett odefinierat moln av frestelser och synder blir allt mer tydligare och definierat. Tidigare blev du nästintill förlamad av strömmen av orena tankar som vällde in i ditt huvud, och klarade inte att skilja frestelse från synd. Nu tänker du på ett nytt sätt och är mer vaken, för att inte nämna att du nu även har tillgång till hela Guds rustning och Guds helige Ande. (Ef. 6:10-18). Ett kraftigt motstånd mot den första, "tillfälliga" tanken som dyker upp i huvudet är avgörande för att hindra den från att bli en hemlig synd som du ger näring åt i ditt hjärta.

Gudsfruktan förbättrar reaktionstiden!

Ju mer vaken och gudfruktig du är, desto snabbare blir dina reaktionstider i frestelsens stund. Du blir en av dem "som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont." Hebr. 5:14.

Ett kraftigt motstånd mot den första, "tillfälliga" tanken som dyker upp i huvudet är avgörande för att hindra den från att bli en hemlig synd som du ger näring åt i ditt hjärta.

"Vredens barn" har däremot fått sinnet skärpt till hur man bäst kan tillfredsställa köttets och tankarnas vilja. (Ef. 2:1-3). Detta märks tydligt i sättet somliga män skamlöst ser sig runt, så fort de hör ljudet av ett par höga klackar som närmar sig. I en situation som denna, ska du som ung man till exempel, och som lärjunge av Jesus Kristus, strida mot den orena nyfikenheten som väcks och krossa den i den helige Andes kraft, innan det eventuellt blir ett "begär för ögat".

De som är medvetna om sin svaghet och tillräckligt ödmjuka att inte utsätta sig själv för onödiga frestelser har ett ädelt sinnelag. Gud ger sådana människor nåd, inte bara för att kunna skilja mellan frestelse och synd, utan även nåd till att lyckas i kampen mot ungdomens onda begär – begär som är källan till så mycket elände, och som de flesta människor är slavar under, långt efter sin ungdomstid.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.