Upplever du andlig svält?

Upplever du andlig svält?

Hur viktigt är det egentligen att läsa Guds ord?

6 min ·

Hur viktigt är det att läsa Guds ord?

Det är en mycket bra fråga. Är det verkligen så viktigt att läsa Guds ord? Vet vi inte tillräckligt; har vi inte hört tillräckligt under årens lopp?

Vi kan lika gärna fråga om det verkligen är så viktigt att äta. Har vi inte ätit tillräckligt? För vår naturliga kropp räcker det inte att endast äta en gång ibland, till exempel varje söndag. Vi skulle svälta! På samma sätt är det absolut viktigt och nödvändigt att vi får näring från Guds ord varje dag, så att vi får styrka i vår ande och kan utvecklas och växa på ett sunt sätt, i enlighet med Guds vilja. Annars lider vi fort av andlig undernäring och visar tecken på andliga sjukdomar.

Hur stark är vår längtan och hunger efter Guds ord? Det borde vara så att vi behöver det framför allt annat.

Guds ord är en nödvändighet

Tänk på Jobs inställning i Gamla Testamentet. I Job 23:12 säger han: " […] Hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd." Inte konstigt att Job var den man han var! Hur stark är vår längtan och hunger efter Guds ord? Det borde vara så att vi behöver det framför allt annat.

"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Hebr 4:12. Vår naturliga tendens är att ta hand om vår egen vilja, våra önskningar och fördelar. Därför behöver vi Guds ord för att se att de inte är något som är värt att ta vara på. (Rom 7:18) Guds ord kan ge oss den hjälp vi behöver för att förneka oss våra lustar och bli förvandlade.

Det är endast genom Guds ord, som vi kan lära känna Guds vilja och plan för våra liv – det som behagar Honom. Guds ord är vår livlina, den hjälp vi behöver för att segra över synden i vårt kött och fördärvet som kommer från våra begär. Hur kan vi lära oss att göra det, utan den livsviktiga undervisningen som bara finns i Bibeln? Genom lydnad mot det som står skrivet, förvandlas vi och förbereds för Guds rike – vilket är hela poängen med vår existens här på jorden.

Med Guds ord i vårt hjärta att leda oss får vi vägledning och stöd till ett evigt liv i Guds rike.

Psaltaren talar ofta om en längtan efter Guds lagar, förskrifter och ord. "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps 119:105). Med Guds ord i vårt hjärta att leda oss får vi vägledning och stöd till ett evigt liv i Guds rike.

Val

Men vi kan säga: "Livet är så hektiskt; jag har inte så mycket tid till att läsa." Låter det bekant? Låt oss inse det: Om vi hade varit ärliga med oss själva, handlar det om prioritering! Vi tar oss tid till det som är viktigt för oss, eller hur? Hur mycket tid tillbringar vi inte på telefonen, datorn eller Tv-spel, osv? Men när Anden påminner oss om att ägna tid år Guds ord, känns det som om det kräver för mycket arbete. "Jag är för trött." Eller så kommer vi plötsligt på något "viktigare" som vi måste göra.

Satan kan få vad som helt att låta förnuftigt. Han använder vilket knep som helst eller undanflykt, för att hindra oss från att läsa Guds ord. Han föredrar att vi inte lär känna Guds hjärta; att vi aldrig ser Guds vilja för våra liv. På det sättet kan han lättare bedra oss och lura oss till att leva för oss själva och aldrig uppnå ett liv med Gud. På detta sätt kan han styra vårt liv, utan att vi inser det själva.
Det betyder inte att hobbyer eller andra aktiviteter är "dåliga", men det handlar om att prioritera rätt och fatta rätt beslut. Tiden är värdefull, och vi måste se till att vi använder den på bästa sätt.

Ju mer vi läser Guds ord, desto mer vill vi läsa; ju mer vi ber, desto mer vill vi be.

Köpa tid

"Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda." Ef 5:15-16.
I norsk översättning står det att vi ska köpa varje tillfälle. När man köper något, kostar det oss något; vi måste betala för det med något som är dyrbart för oss. Det kan vara att vi, för att lära känna Guds ord, måste ge upp något som vi av naturen helst inte ger upp. Kanske måste vi offra något för att göra de rätta valen av våra prioriteringar.

Men om vi trofast gör det, tar det inte lång tid innan vi får en "aptit" på Guds ord. Ju mer vi läser Guds ord, desto mer vill vi läsa; ju mer vi ber, desto mer vill vi be. Vi börjar hungra och törsta efter det, mer och mer. Vi ser att vi behöver det; vi behöver svärdet i Ordet för att förneka våra begär, så att vi kan leva ett liv som är välbehagligt för Gud. Vi behöver trösten och uppmuntran i Guds ord för att lyfta vår blick och se vår eviga framtid.

Tiden är vårt liv! Låt oss fatta medvetna, kloka beslut om att använda vår tid lönsamt, att förbereda oss för evigheten i Guds rike. Vi har fått en fri vilja till att välja våra prioriteringar, men med det följer även ett stort ansvar. Låt oss välja att hämta näring från Guds ord, och det kommer att leda oss på vägen som gynnar oss i all evighet.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.