Utsänd som Guds tjänare

Utsänd som Guds tjänare

När Gud sände sin Son till jorden för att bli vår Frälsare, blev han utsänd som Guds tjänare.

3 min ·

När Gud sände sin Son till jorden för att bli vår Frälsare, blev han utsänd som Guds tjänare. Jesaja skriver om detta: Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje! (Jes 42:1)

Genom att tjäna sin Fader, blev Jesus också vår tjänare. Man skulle kunna tro att den som Gud sände för att vara vår Frälsare, återlösare och konung åtminstone skulle anlända i himmelsk glans, så att världen genast skulle förstå vem han var och varför han kom. Bibeln säger dock att han avstod från att vara lik Gud, att han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. (Fil 2:7)

Kom för att tjäna

Den mänskliga naturen har en medfödd själviskhet, och vi är benägna att tro att om bara de andra tjänar oss och behandlar oss väl, blir vi lyckliga. Sann lycka har naturligtvis en mycket djupare källa än så! Jesus sade: Jag är som en tjänare mitt ibland er. (Luk 22:27) Han visade detta mycket tydligt när han själv var en förebild i detta. Han säger också om sig själv: Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Matt 20:28)

Jesus tjänade inte de andra för att hedras av dem, utan för att han älskade dem. Han var faktiskt mån om att tjäna dem som inte kunde ge honom något i gengäld. Små barn, lama, blinda, spetälska och de som förkastats av samhället kunde alla komma till Jesus och finna tröst och helande. Jesus tjänande för att han älskade, inte för att de andra förtjänade det. Det är inte rätt att endast tjäna och göra gott mot dem som vi tycker förtjänar det! Jesus älskade rättfärdighet och hatade orättfärdighet, därför smorde Gud honom med glädjens olja mer än sina medbröder. (Hebr 1:9) Med andra ord var han den lyckligaste människan på jorden någonsin!

Vi kan följa efter

Nu är det vår tur! Vi har möjlighet att följa i Jesu fotspår och tjäna varandra i kärlek. (Gal 5:13-14) Om vi älskar och tjänar Gud, visar han oss också det bästa sättet hur vi kan tjäna våra medmänniskor!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.