Väckelse!

Väckelse!

Vad är äkta väckelse, och hur bevarar man den?

Vad är äkta väckelse, och hur bevarar man den?

Levande tro

En levande tro och väckelse hör ihop. När syndare får en levande tro på Guds ord om syndernas förlåtelse, blir det väckelse. När de som har blivit förlåtna får en levande tro på att ta emot den helige Andes kraft till att segra över synden, fortsätter väckelsen i Ande och eld. Allteftersom Anden gör Ordet levande i våra hjärtan, och vi griper tag i det med en levande tro, så fördjupas väckelsen i innehåll och kraft.

All levande tro blommar ut i liv och verksamhet. Tro utan gärning är död. "Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus" skriver Paulus i 1 Tess. 1:3. De hade blivit efterföljare av Paulus och de andra apostlarna och förebilder för alla troende i Makedonien och Akaja. Hela deras sätt att leva skapade en djupare väckelse för övriga troende.

Vi måste alla befinna oss i väckelsens Ande och uppväcka varandra till Kristi dygder, så att de kan välla fram ur våra liv som strömmar av levande vatten.

Om vi verkligen fängslas av tålamodet, så att vi själva har fått en levande tro på att ha tålamod i livets alla situationer, ja då har vi missionsmark för väckelse på alla håll. Samma sak med det att inte söka sitt eget, inte bli bitter, inte gnälla och klaga, inte bli uppblåst, inte förnärmad, inte bli stor i egna ögon och fåfäng, inte äregirig och girig osv. Ja, det behövs verkligen äkta väckelse. Vi måste alla befinna oss i väckelsens Ande och uppväcka varandra till Kristi dygder, så att de kan välla fram ur våra liv som strömmar av levande vatten i ständigt större fullhet tills Kristus kommer.

Fullständigt övergivande

Vår kallelse och utkorelse är till ett liv i överväldigande fullhet av uppriktig broderskärlek och kärlek till alla och lovprisande och tacksamhet i alla livets omständigheter. "Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått." Mal. 3:10. Villkoret var att föra in allt tionde i förrådshuset. I den nya pakten är det allt, men då är även fullheten desto större.

Väckelsen måste därför alltid gå ut på fullständigt övergivande och hängivelse till Kristus och hans dygder. Där, och endast där bestäms välsignelse, liv och härlighet. Låt oss väcka upp våra barn för detta, så att de räddas från Guds vredesdom och istället kommer in under en öppen himmel och dess ström av välsignelser.

Strid mot denna världens furste

Vi lever i en så omvänd värld att det i dag är vanära att leva gudfruktigt med Guds välsignelser över sig, men snart kommer det att bli en ära i all evighet. Låt oss krypa så långt in under vanärans täcke som möjligt, för där har Kristus, profeterna och alla heliga befunnit sig. Många vill skona sina barn så mycket som möjligt från denna Kristi vanära och låter dem anpassa sig efter tidsandan så mycket som möjligt, men då drar de även undan sina barn från välsignelsen och driver dem ut i Guds vrede och förbannelse. Gud har anförtrott oss barnen för att vi ska väcka dem för de eviga värdena och vaka över dem mot allt ont.

Om vi är en del av Kristi Kropp, så bär vi väckelsen i oss och med oss på alla våra vägar.

"Nu går en dom över världen.  Nu skall denna världens furste kastas ut."  Joh. 12:31. Jesus och apostlarna kastade ut denna världens furste, och nu är det vår uppgift. Låt oss kasta honom ut och bort överallt där vi får syn på hans väsen. "Ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting", sa Jesus. Joh. 14:30. Må heller inget av honom finnas i oss. Vi måste vara helhjärtade om det ska lyckas. Vi kan heller inte övervinna Satan med Satan i hjärtat, men med ett rent hjärta och Kristus som Herre där inne, kommer det att lyckas helt och hållet.

Många ber om väckelse år ut och år in i hopp om att den på ett eller annat sätt ska komma, men om vi är en del av Kristi Kropp, så bär vi med oss väckelsen inom oss och med oss på alla våra vägar, och vi känner oss i pakt med alla de heliga som har befunnit sig i väckelsens anda och eld och vunnit seger.

Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades för första gången i BCC:s församlingstidskrift "Skjulte Skatter" i maj 1959. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.