Vackra ords bedrägliga kraft

Vackra ords bedrägliga kraft

Vi blir så lätt vilseledda från det sanna evangeliet med smarta ord och fint utseende, när vi istället borde känna andan bakom fasaden.

"Låt er inte vilseledas! Låt er inte luras!"

Det är den röda tråden som går genom alla apostel Johannes brev. Han levde i sanningens anda, och önskade uppriktigt att människorna inte skulle låta sig förvillas av "fina ord", hyckleri och lögner. "Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen." 1 Joh 1:6. Att vandra i mörker betyder att vi bär på något vi vill dölja, en synd som inte tål ljuset. Det är inte sanningens anda! "Den som säger: ’Jag känner honom’ och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom […] Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde." 1 Joh 2:4,6. Man ska inte "ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft." 2 Tim 3:5. Johannes ville kasta ett starkt ljus på hyckleriet, eftersom folk låter sig så lätt luras och vilseledas av ett gudfruktigt utseende.

Vackra fasader

Vi dras naturligt till vackra utseenden. Till folk som presenterar sig själv väl med självsäkerhet och god talförmåga. Det vi borde se på är folks handlingar och andan bakom orden. Vad pågår bakom kulisserna? Är detta människor som vandrar i ljuset, håller hans bud som de står och vandrar som han vandrade? Vackra ord betyder ingenting. Det är livet som räknas. Vackra ord kan förblinda folk så att de inte ser talarens synder. Man är van att lyssna på det som låter vackert, men har ingen känsla för sanningen. Finns det ett liv av att vandra med Jesus bakom orden? En duktig talare kanske samtidigt lever i synd.

Pastorer och församlingsledare kan leva i otrohet och i andra avskyvärdigheter, utan att folk inser det förrän det plötsligt avslöjas. Så blir de chockade; han som var en så duktig ledare! Men om de hade befunnit sig i sanningens anda, som Johannes så kraftfullt belyser, hade de kunnat känna andan bakom fasaden. Gud ser till att sådant hyckleri avslöjas. Sådana saker kan inte döljas för evigt. Sitt inte bara där och lyssna på det som låter bra – på vackra fraser och stark utstrålning, osv. Lär av Johannes förmaningar och lär dig att skilja på andarna! Få en känsla för sanningens anda. Då blir du inte vilseledd av Antikrists andar som så starkt vilseleder folk från sanningen i Gud genom dessa människor.

Predikan bör ske i Guds Ande

Dessa andliga ledare lär ut att synd inte är så farligt. De menar att vi inte kan göra så mycket åt synden, utan att vi får tillräckligt med nåd till att få förlåtelse. Att Gud ser oss genom "solglasögon" i form av Jesu blod. Att predika sanningen, att vi borde vandra som Jesus vandrade, hade bara vänt folk bort från dem. De vill ha makt och älskar när stora folkmassor kommer för att höra dem tala.  De blir maktmissbrukare. De vill bli kända som profeter. Detta är faktiskt andlig otrohet. En ledare måste tjäna den levande Guden, inte tjäna människorna. Han borde predika det Guds Ande lägger honom på hjärtat. Varken mer eller mindre.

Vår tillit borde ligga hos dem som predikar Guds ord skarpt, klart och med myndighet. Hos dem som vandrar öppet i ljuset, och vars liv tål sanningens strålkastare. Deras tal leder åhöraren till ett liv i Kristus. Till att hålla hans bud och vandra som han vandrade. Det är motsatsen till vad Antikrists uppnår genom ledare, som inte kan leda någon till något mer än syndernas förlåtelse och goda känslor med sitt hyckleri och sin förvrängning.

"Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud." 1 Joh 4:1.

Få är de som älskar sanningen

Trots detta älskar folk att lyssna på detta, eftersom det innebär att de inte behöver använda korset i sitt eget liv. Alla krav på att handla, lida och sluta synda försvinner. Detta är orsaken till att de som predikar i Antikrists anda samlar så stora folkmassor med sin storhet och sina vackra, men tomma ord. De ger människorna precis vad de vill höra, inte det de egentligen behöver höra. Detta gör Satan nöjd, eftersom han då har människorna precis där han vill ha dem, nämligen så långt ifrån evangeliet om seger över synd som möjligt.

Och människorna vill hellre fortsätta i sin blindhet och ignorera sanningen, eftersom det innebär att de kan fortsätta leva sina behagliga liv, trygga i sin tro på att Jesus gjorde allt för dem så att de inte behöver göra någonting. De som borde ha varit deras lärare och instruktörer i Kristus har blivit uppfyllda av Antikrists anda, och på så sätt fortsätter majoriteten av den religiösa världen i sitt mörker och okunnighet.
Få är de som predikar ordet i sanning! Få är de som söker efter sanningen och har ögonen öppna för bedrägeriet bakom en bra show utan Kristi liv som grund.

Baserat på en text av Sigurd Bratlie, Oslo, 1980.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.