Vad är Andens dop

Vad är Andens dop

Vad innebär det att Jesus ska “döpa med den helige Ande och eld”?

5 min ·

Johannes Döparen döpte syndernas förlåtelse, men proklamerade samtidigt att Jesus skulle komma med ett mycket djupare och mer omfattande dop. "Han skall döpa er i den helige Ande och i eld." Matt. 3:11.

Vad är Andens dop?

Andens dop är en "nedsänkning av Anden". När man döps med Anden får man styrka, kraft och frimodighet från Gud till att utföra sin gärning och övervinna synden i ens eget liv.

Du vet själv om du har upplevt Andens dop. Det visste även lärjungarna på pingsten. De hade säkert föreställt sig i förväg hur det skulle vara att uppleva Andens dop. Och det har du nog också, kära läsare, som ännu inte har döpts med Anden, men som längtar efter det. Upplevelsen kan uttrycka sig på många sätt, men många andedöpta personer känner igen sig i det jag berättar här:

Livet förändras omedelbart. Guds kraft går ofta som en märkbar stöt genom kroppen och fyller en med oändlig glädje och lycka. Lärjungarna blev så berusade av glädje att folk trodde de var fulla av sött vin.

Andens dop är en "nedsänkning av Anden".

Någon är så benådad att de får Andens dop så fort de omvänder sig, andra får till och med tungmålsgåvan. Detta händer ofta när det utbryter väckelse i en stad. Det är emellertid inte nödvändigtvis så för alla som omvänder sig. En del går igenom en "torr period", innan de får Andens dop. Men det finns självklart inte ett tidsschema för när man får detta underbara dop i Anden.

Det är ett utbrett missförstånd hos många kristna att man inte har Andens dop om man inte kan tala i tungor. Denna gåva kommer ofta senare, många får den först när en väckelse utbryter. Andra får helt andra nådegåvor.

Vad har jag för nytta av Andens dop?

Be om Andens dop, om du märker att ditt liv är torrt och tungt. Du behöver nämligen det när du längtar efter att segra över missunnsamhet, vrede osv. Det står i Skriften att Anden ges till den som lyder honom. Det hjälper inte att vänta på den helige Andes dop, genom att slappna av och synda som man gjorde som oomvänd. Nej, läs i Bibeln, även om det känns torrt och går emot t.ex. lusten att bli arg och irriterad. En dag döps du med den helige Ande! Du som förut var bunden av människofruktan blir frimodig, precis som Petrus blev under pingsten. En helt ny dag börjar för dig. De torra bibelverserna blir plötsligt levande för dig genom Andens uppenbarelse, och du kan få hjälp av Guds ord när du hamnar i svåra situationer. Varför? För att du har blivit döpt i Anden.

Men det är inte meningen att vi ska stanna helt vid den stora upplevelsen som Andens dop är, och aldrig komma vidare. Kraften vi har fått genom Andens dop, som har gjort oss så lyckliga, ska användas till att göra det goda så att vi kan vara Guds medarbetare på jorden.

Be om Andens dop, om du märker att ditt liv är torrt och tungt. Du behöver nämligen det när du längtar efter att segra över missunnsamhet, vrede osv.

vill döpa oss både med den helige Ande och eld. När vi följer Andens verkningar måste vi lida, och det var det Jesus menade med elden. Det är lidandet som följer när vi vill göra det goda. Precis som lärjungarna fick besked om att göra alla folk till Jesu lärjungar. Det innebar att de måste lämna sin komfortzon och ge sig iväg, ofta dit de själva inte ville, och det innebär lidande (eld). De fick inte lov att bli sittandes stilla med minnen om det de hade upplevt under pingsten. Nej, de måste ta itu med alla uppgifter som väntade dem. Precis samma gäller oss som lever nu och har fått Andens kraft i vårt inre.

Och även om vi är döpta med den helige Ande, behöver vi hela tiden fyllas på med mer. Även om man har blivit uppfylld med den helige Ande, kan man lätt fatta intresse för den värld vi lever i och förlora något av den helige Andens innehåll. Därför förmanar Skriften; "Låt er uppfyllas av Anden." (Ef. 5:18). Och det blir vi när vi ber inträngande om påfyllning och praktiserar det vi läser i Bibeln.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.