Vad är betydelsen av det kristna dopet?

Vad är betydelsen av det kristna dopet?

Handlar dopet bara om syndernas förlåtelse – eller betyder det något mer?

5 min ·

Det finns många historier om människor som döps i Bibeln. Men vad är meningen med dopet och vad för betydelse har det för vårt liv som kristen?

Vad är ett dop?

Ett dop är en handling då en kristen sänks ned i vatten som ett symboliskt slut på sitt gamla sätt att leva och en ny början.

Bibeln nämner dopet för första gången i samband med Johannes Döparen. Detta var under det gamla förbundet då dop var en förlåtelse för synder. "Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag…. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” Matt 3:11 Med etableringen av det nya förbundet, på grund av Jesu död på korset, handlar dopet nu om mer än syndernas förlåtelse —det är ett förbund att leva livet som en lärjunge för Gud

Dopet är mer än syndernas förlåtelse — det är ett förbund att leva livet som en lärjunge för Gud.

Petrus jämför dopet med översvämningen på Noas tid. 1 Pet 3:18-21. Biblen säger om Noas tid: “Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.” 1 Mos 6:5. Precis som översvämningens vatten satte punkt för ondskan i det Gamla Testamentet, representerar dopet i det Nya Testamentet slutet på ett självcentrerat liv där jag gör min egen vilja och början av ett nytt liv där jag gör Guds vilja.

Vem borde döpas?

En person som har ingått en livslång förpliktelse att följa Jesus, lyda Guds ord och leva ett nytt liv är en god kandidat för att döpa sig. Sådana personer är ångerfyllda och vill befrias från sin synd.

Detta var fallet med judarna som hade korsfäst Jesus när det hörde Petrus predika. ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Apg 2:37. Det var sådana som Petrus förmanade till att döpa sig. Vers 38.

En person som har ingått en livslång förpliktelse att följa Jesus, lyda Guds ord och lev ett nytt liv är en god kandidat för att döpa sig.

Det finns många personer som, precis som tidigare nämnda judar, ångrar sina synder i det förflutna och som har bestämt sig för att leva ett liv som behagar Gud. Fast det krävs en viss mogenhet för att fatta ett sådant beslut, är den rätta inställningen i hjärtat det viktigaste kriteriet för att kunna döpa sig oavsett ålder. Jesus egna ord till sina lärjungar bekräftar nödvändigheten för sådana att döpa sig “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” Matt 28:19. Det finns inga referenser om spädbarn som blir döpta i Bibeln.

Vad betyder dopet för mitt liv?

Trots att kristendom är ett dolt liv med Gud, är dopet en yttre handling där man bekräftar sin önskan om att följa Jesus på denna invändiga väg.

Paul förklarar hur vi ska leva detta nya liv: ”Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.” Rom 6:3-4.

Dopet är en yttre handling där man bekräftar sin önskan om att följa Jesus på denna invändiga väg.

”Döden” som Paulus nämner är en död över mitt gamla liv, där jag väljer att sluta leva efter min syndiga mänskliga natur och tendenser. Då kan jag börja leva det nya livet i lydnad mot Guds bud.

Dopet befriar oss inte från frestelser, men vi kan, som författaren till hebreerbrevet skriver, besegra frestelsen som Jesus gjorde: ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr 4:15-16.

Vi kan leva resten av vårt liv efter Guds vilja precis som Jesus: ”När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.” Hebr 10:5-7.

Med en sådan inställning i hjärtat, kommer Gud att uppenbara sitt ord för oss så att vi ska springa fram på vägen om hans bud. Detta nya liv resulterar i att vi får skörda Guds välsignelser i stället för att möta syndens konsekvenser.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.