Vad är brödsbrytelse, eller nattvard?

Vad är brödsbrytelse, eller nattvard?

Varför firar kristna nattvarden? Varför är den så viktig?

Dagen innan Jesus blev korsfäst befallde han sina lärjungar att fira brödsbrytelse, eller nattvard. (Matt 26:26-30; Mark 14:22-25; Luk 22:14-20) Paulus förklarade detta närmare då han skrev: "Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ‘Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.' På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ‘Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.' Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig." 1 Kor 11:23-29.

Till Jesu minne

Brödsbrytelsen är ett vittnesbörd. Med detta vittnar jag att Jesus har brutit sin kropp för mig och utgivit sitt blod för mig. Jag förkunnar därmed Kristi död. Vi skulle göra detta till hans minne. När jag bryter brödet minns jag hur hans kropp är bruten för mig. När jag dricker av bägaren minns jag att han har utgivit sitt blod för min skull till syndernas förlåtelse. Jag vittnar samtidigt att jag också har mottagit denna gåva eller nåd. Jag gör det inte för att få syndernas förlåtelse, utan för att jag har syndernas förlåtelse.

Äta och dricka ovärdig

Om jag inte förlåter människorna deras överträdande, förlåter heller inte Gud mitt överträdande. (Matt 6:15) " Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren." 1 Kor 11:28. Om det finns någon som jag inte kan förlåta, är jag ovärdig att få förlåtelse. Om jag då dricker av bägaren, vittnar jag mot mig själv. Jag skriver min egen dom.

Vi ska vandra i gudsfruktan under vår tid som främlingar, eftersom vi är friköpta från vår dåliga färd med Kristi dyrbara blod. (1 Petr 1:17-19) Alla måste pröva sig själv om man hatar all dålig färd, och så bryta av brödet och dricka av bägaren. Om det finns något dåligt i mitt liv som jag älskar och inte vill avstå från, då äter och dricker jag som en ovärdig. Han har gett sitt blod för att friköpa mig. Om jag vill behålla min dålighet, döms jag och syndar mot Herrens kropp och blod.

En kropp

"Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd." 1 Kor 10:16-17. Alla som bryter av brödet avlägger det vittnesbörd att de inte tjänar sig själva, utan varandra. Genom att bryta av brödet vittnar jag att jag inte lever för mig själv, utan för de andra, och att jag är villig att ta emot all den hjälp till frälsning som de kan tillhandahålla. För vi äter ju av samma bröd. Var och en måste pröva sig själv, och så bryta av brödet.

Vi är nu också skyldiga att sätta livet till, eftersom han satte livet till för oss. (1 Joh 3:16) När jag äter och dricker förkunnar jag även att jag är skyldig att sätta livet till för alla som uppriktigt äter av samma bröd.

Vi förkunnar ju Herrens död. När jag förkunnar hans död, förkunnar jag även min död med honom, för att jag inte längre ska leva själv, utan för honom som har dött och uppstått för mig. (2 Kor 5:15)

På samma sätt som en kroppsdel ger av sig själv till de andra kroppsdelarna, all den kraft och näring som den suger upp från kroppen, ska vi också ge av oss själva till de andra lemmarna all den kärlek, vishet, kraft, nåd, barmhärtighet, uthållighet och trofasthet som vi får från Kristus. Om vi inte är villiga att älska, är vi heller inte värdiga att ta emot kärlek. (1 Joh 4:11) Om vi inte är villiga att vara barmhärtiga, förlåtande, överseende, hjälpsamma och uthålliga, är vi heller inte värdiga att ta emot all denna godhet.

Alla måste pröva sig själva och så äta och dricka av bägaren.


Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades med titeln "Brödsbrytelse" i BCC norska tidskrift "Skjulte Skatter" i januari 1933.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.