Vad är en människa värd?

Vad är en människa värd?

Vakna upp på allvar och bli medveten om din höga kallelse!

Människor är som gräs och deras härlighet är som gräsets blommor och trots detta är människorna så värdefulla att Gud ska sätta dem över sina händers gärningar. De är så värdefulla att änglarna är utsända till tjänst för deras skull, som ska ärva salighet.

Gud tar sig inte av änglar och har inga frälsningsplaner för dem. När de syndade tänkte Han inte på hur Han skulle få frälst dem. Han förvisade dem bara till avgrunden och övergav dem i mörkrets hålor i väntan på dom. 2 Petr 2:4

Gud sände sin enfödde Son för frälsning.

Så gör Han inte med människorna. Han överger inte dem. Han önskar inte döden för någon syndare, utan har en frälsningsplan för dem. De är så värdefulla, att han sände sin enfödde Son till människosläktet. Jesus fick som barnen del i kött och blod, som en människa. (Hebr 2:14, Fil 2:8)
Jesus invigde en ny och levande väg in i det allra heligaste och är vår föregångare. Han lärde sig lydnad av lidande och är trons upphovsman och fulländare. Han är vår frälsnings hövding. Han helgar och vi blir helgade. Vi är alla av en och Han skäms inte för att kalla oss sina bröder. Så värdefulla är vi när Jesus får hand om oss, att det blir en ära för Honom att stå inför sin Far omgiven av oss som bröder. Hebr 2:10-12.

Han önskar inte döden för någon syndare, utan har en frälsningsplan för dem.

Människan var alldeles för värdefull för att behandlas som änglarna när de har syndat. Nej, när döden kom genom en människa, så hade Han genast en frälsningsplan färdig. Han lät sin Son födas in i släktet så att Han blev Människoson och den andre Adam. Den första Adam gick olydnadens väg till döden, medan den andre Adam gick lydnadens väg till liv för människosläktet. Så kom även de dödas uppståndelse genom en människa. 1 Kor 15:20-21 Han är förstlingen av de döda. Upp 1:5. Nu är det fritt för oss att välja vem vi vill följa.

Kallade till att formas efter Kristus

Vi är så värdefulla att oavsett hur djupt vi än har fallit, så kan Kristus göra oss till kungar och präster genom frälsningen. Ja, de heliga ska döma världen och till och med änglarna. 1 Kor 6:2-3,9-11

Vi är kallade att formas efter Kristus, så att Han ska vara förstfödde av många bröder.

Hur lågt och dåligt är det inte för oss att slava under våra lustar och begär, och oroa oss för jordiska saker, som oavsett kommer att försvinna, när frälsningen i Kristus är så stor och Gud har sådana planer för oss?

Hur lågt är det inte av oss att gå runt förnärmade, modlösa och onda och leva i otukt och orättfärdighet? Vi är kallade till att formas efter Kristus för att Han ska vara den förstfödde av många bröder. Han har räknat alla våra hårstrån på huvudet och vi vet att allt samverkar till det bästa för oss. Hur lågt är det inte av oss då att gå runt och klaga och vara missnöjd? Romerne 8:28-29.

Vakna därför upp på allvar och bli medveten om ditt höga kall!

Baserad på artikeln ”Vad är en människa” först publicerad i församlingens tidskrift ”Skjulte Skatter”, juli 1957
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Tilpasset fra artikkelen «Hva er et menneske?», først publisert i menighetsbladet «Skjulte Skatter», juli 1957
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.