Vad är fullkomlig lycka?

Vad är fullkomlig lycka?

Är det verkligen möjligt att finna fullkomlig lycka trots oron jag möter varje dag?

Varför är vi inte alltid lyckliga? Varför är det så lätt att släppa in oro och bekymmer? Varför tar det så lång tid att uppnå fullständig visshet i tron?

Det är ju just fullständig visshet i tron som ger den glädje och frid som alla människor söker efter. Detta är en stor hemlighet.

Oro beror på att jag har krav, söker ära av människor eller har vill något i denna värld. Det kan finnas många bortförklaringar för att försvara min oro som till exempel omsorg för de andra eller min egen förståelse av rättfärdighet.

Oro beror på att jag har krav, söker ära av människor eller har vill något i denna värld.

När jag blir orolig måste jag älska sanningen så att jag kan hitta det inom mig som skapar så mycket oro. Även Jesus kämpade för detta. ”Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn.” Joh. 12:27-28. Så ber han Gud att förhärliga sitt namn. Om vi är lika vakna i våra förhållanden som Jesus var i sina, få även vi tillsammans med honom del i den samma glädjens olja. Hebr. 1:9. Vi ser att grunden för denna lycka och glädje är att älska rättfärdighet och hata orättfärdighet!

I Hebreerbrevet 6:11-12 förmanas vi kraftigt: ”Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet”

Vi ser att grunden för denna lycka och glädje är att älska rättfärdighet och hata orättfärdighet!

Må Gud ge oss nåd att även vi, när vi känner oro, kan finna vårt liv och mista det och ivrigt kämpa i våra förhållanden, så att vi kan uppnå ett fullständigt övergivande i Jesu död. Då kan Gud förhärliga sitt namn och vi får glädje, frid och vila i alla situationer. Det är fullkomlig lycka!

Från en artikel först publicerad i BCC:s tidskrift ”Skjulte Skatter”, oktober 2011. 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.