Vad är Jesu vilja för dig?

Politiker, fredsprisvinnare och vetenskapsmän. Människor med en tydlig och betydelsefull agenda. Men hur är det med dig? Vad är meningen med ditt liv?

Vad är Jesu vilja för dig?

Du ser dem på nyheterna varje dag: politikerna, fredsprisvinnarna, vetenskapsmännen och de humanitära hjälparbetarna. Människor med en tydlig mission i livet. Människor som gör något betydelsefullt för mänskligheten, eller i alla fall för delar av den. Det är som om de har förutbestämts till stora uppgifter redan när de föds. Men hur är det med dig? Vad är meningen med ditt liv?

Om du har tagit emot Jesus, kan du ställa dig en mer konkret fråga: Vad vill Jesus att jag ska göra med mitt liv? Vad vill han med de åren som jag ska leva här på jorden? Svaret är att med Jesus som Herre i livet har du en kallelse och en framtid som alla världens Nobelpriser eller all världens makt och ära inte kan mäta sig med!

Jesus vill frälsa dig för himlens rike och ha dig som bror!

Jesus önskade så högt att få bröder att han var villig att riskera att mista den oändliga härligheten han hade hos Gud för att uppnå det. Aldrig har någon riskerat mer än Jesus för att uppnå något. Men eftersom han älskade människorna, kom han till världen och banade en väg tillbaka till Gud. Med en sådan risk i betraktning är det självklart att Jesu vilja med dig är att du ska gå på den vägen, så att hans önskan kan uppfyllas.

Det kan låta ganska kryptisk att Jesus ”banade vägen”, men uttrycket har en fantastisk förklaring: Jesus var den första som levde på jorden utan att synda en enda gång, trots att han blev frestad ”i allt liksom vi (…)”, (Hebr 4:15), och måste ”i allt bli lik sina bröder (…)”, (Hebr 2:17). På det sättet bevisade han at det är möjligt även för oss att göra det samma: efterfölja honom i det att segra över synden.

En väg har en startpunkt och ett mål. Du som har bestämt dig för att följa Jesus står vid vägens början. Vid slutet av vägen väntar en evig härlighet och rikdom. Om du lyfter blicken från startstrecket och tittar bortåt vägen kan du se fotspåren efter alla de heliga som har gått där innan dig. Äldst av alla avtryck är de som Jesus lämnade efter sig. Aksel J. Smith sa en gång att ”i varenda fotspår efter Jesus på den här vägen står det: Det är möjligt, det är möjligt!” Jesus övervann alla sina syndiga benägenheter som han hade i sin natur, utan att någonsin ge efter för dem. Nu kan du i ditt dagliga liv göra likadant – i situation efter situation, steg för steg. Då blir du en Jesu efterföljare, en lärjunge.

En av lärjungens stora uppgifter

En som efterföljer Jesus får stora uppgifter och ett stort ansvar. Jesus gav sina lärjungar ett uppdrag: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er (…)”, (Matt 28:19).

I den sista delen finns det en viktig precisering av missionsbefallningen: Du ska lära andra att hålla allt vad Jesus har befallt! Hur kan du göra det utan att leva det själv först? Han menade nog inte först och främst att lärjungarna skulle starta bibelskolor och hålla djupsinniga föredrag – nej, de skulle själva hålla befallningarna och på det sättet vara goda ambassadörer för Jesus. Det var detta Petrus menade när han skrev: ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” (1. Pet. 2:9).

Tänk, nu kan du lämna dina fotavtryck på vägen tillbaka till Gud. Kanske är det någon nära dig som ska finna evig lycka hos Jesus för att just du var en god ambassadör för honom? Kan du önska dig en större livsuppgift?