Vad är nåden i det nya förbundet?

Vad är nåden i det nya förbundet?

I Romarna 8 står det att Jesus kom till världen för syndens skull. Han kom full av nåd och sanning.

Nåden i det nya förbundet

Det är stor skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. Det ser man väldigt tydligt när Jesus tar fram kvinnan som blev tagen för äktenskapsbrott. De stod runt henne och ville stena henne. I det gamla förbundet hade det varit det rätta straffet för hennes synd. Men när Jesus böjde sig ner till jorden och skrev på marken. Vad han skrev vet vi inte, men han kan mycket väl ha skrivit "Du skal icke begära". För det var också ett av buden, och vem av hennes anklagare kunde påstå sig ha hållit detta bud? Efter att han hade skrivit drog de sig tillbaka med den äldste i spetsen. Då sa Jesus till kvinnan: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!" Joh 8:11.

Det är sanningen och nåden i det nya förbundet. Vi blir inte dömda för våra synder, men: Gå, och synda inte mer!

Därför har Gud gett oss den helige Ande. Den Ande som Jesus levde och segrade i. Den Ande som är starkare än den ande som finns i världen. Genom denna Ande kan även vi segra, liksom han segrade. Och då ska vi sitta tillsammans med honom på troner, står det i Upp 3:21!

En ny väg tillbaka till Gud

Här ser vi orsaken till varför Jesus kom till jorden. I det gamla förbundet kunde de inte segra över synden, eftersom begäret, lusten, var dold. Lagen kunde bara ta synden när den kom ut från kroppen, men kunde inget göra mot själva begäret. Därför kom begäret in i hjärtat och besudlade det. Så blev de tvungna att offra för att få förlåtelse. Lagen var för svag, och därför var den till ingen nytta när det handlade om att segra över synden. (Rom 8:3)

Men Jesus sa: "Jag är vägen och sanningen och livet." Joh 14:6. Han banade en ny och levande väg för oss att gå på. En väg tillbaka till Gud. Nåden i det nya förbundet är att vi nu kan komma till honom, och segra över synden, så att vi slipper att falla om och om igen och varje gång be om nåd eller syndernas förlåtelse.

När Jesus höll bergspredikan med buden där, var det inte bara för att vi skulle inse att vi var syndare. I Rom 7 står det att syndaerkännandet kom genom lagen. Vi behöver alltså inse att vi är syndare. Då kan vi komma till Jesus och få syndernas förlåtelse. Men Jesus dog inte bara för våra överträdande. Han är även upprest till vår rättfärdighet. Vi har blivit försonade genom Jesu död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv?

"Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade." Rom 5:10.

Frälsta genom hans liv

Att bli frälst genom Jesu liv betyder att även vi kan lära oss att leva det segrande liv som han levde. Här behöver vi nåd, och vad är nåd utan sanning? Och vad ska vi använda nåden till om vi inte vill veta av sanningen? Den sanning som innebär att vi ser synden i vårt eget kött och erkänner den i tro, så att vi genom nåden kan segra över den. Vi behöver nåd om vi ska hålla buden trots begären som vi har inom oss, så att Jesu liv även kan uppenbaras i oss.

"Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp." 2 Kor 4:10.

Det är gudfruktens hemlighet. De som segrar genom nåd ser detta. Då jublar de och gläder sig och det blir ett välsignat liv, med seger i alla livsförhållanden.

Hur gott blir det inte när allt kiv och osämja, och allt ont, kommer under våra fötter, så att endast kärleken blir drivkraften i våra liv. Genom den kan även vi få mer kunskap och visdom, så att vi kan göra det bättre och bättre för andra. Det är vår lycka och härlighet, som ett resultat av att Jesus gav sitt liv för oss. Det är nåden i det nya förbundet.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.