Vad är resultatet av frälsning?

Vad är resultatet av frälsning?

Vad du vad de fantastiska resultaten av frälsning egentligen är?

Aposteln Paulus skriver: ”Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning […].” (Fil 2:12). Men vad producerar detta arbete? Vet du vad de fantastiska resultaten av helgelse egentligen är?

Paulus skriver att frälsning består av olika delar, eller stadier: ”Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.” Rom 5:10. Frälsningen börjar med syndernas förlåtelse, den stora gåvan genom Jesu offer, då Han dog för vår skull. Denna betalning för synder som vi har begått, gör det möjligt för oss att försonas och förenas med Gud.

Efter försoningen med Gud genom Jesu död, kommer frälsningen genom Jesu liv, och det är denna frälsning vi måste arbeta på som Jesu lärjungar, de som följer i Hans fotspår. Detta är en process där vi, genom att förneka de syndiga lustarna som bor i vår natur, och istället delta mer och mer i Jesu liv. Denna frälsningsprocess kallas även helgelse.

Härligheten i Guds natur

För att kunna ta emot Hans liv och väsen, måste Gud föra oss på förunderliga vägar, genom både det ena och det andra. Han böjer oss genom lidande och luttrar oss i ödmjukhetens ugn, och genom allt detta lär vi känna Hans goda väg och vilja. Om vi befinner oss under Hans goda och mäktiga vägledning på vägen till härlighet i allt det som möter oss, blir det som det står, att vår nöd endast varar ett ögonblick och väger lätt och bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. (2 Kor 4:17). Då kan vi se fram emot den glädje som väntar på oss, som Jesus gjorde, och lovprisa Gud för allt på vägen till härligheten.

De som tror och är lydiga mot Jesu evangelium får dess kraft och härlighet in i sina egna liv.

De som tror och är lydiga mot Jesu evangelium får dess kraft och härlighet in i sina egna liv, och när Jesus kommer, så ska Han visa hur härliga och underbara dessa heliga egentligen är. Vi har inte mer härlighet i våra liv, än de Gud ord vi tror och är lydiga mot. Men det är också härlighet, en strålande och oförgänglig härlighet.

Fullkomlighet

Resultatet av frälsning genom olika prövningar är även att vi blir fullkomliga och hela, och inte kommer till korta i något. (Jak 1:4). Detta är ett enormt resultat av vårt liv på jorden.

Vi kan säga att i de förhållanden som vi har prövats och segrat – har hittat fram till Guds vilja, och gör den – där har vi blivit hela och fullkomliga. Men på alla andra områden, där vi inte har prövats, där har vi ju heller inte lärt känna Guds vilja i sanning. Där är vi inte hela. Ett nytt prov är ett steg vidare på vägen mot att bli hel. Vi saknar mindre efter att ha bestått provet. Därför ska vi se det som idel glädje, när en ny prövning kommer!

Det står att Jesus skulle ”ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.” Ef 5:27. Vilket strålande resultat! Vi kan bli fullkomliga, utan fläck eller skrynkla, om vi i livets många prövningar, blir fullkomliga genom lidande på samma sätt som vår frälsnings hövding. Vilken dag det blir när Jesus hämtar församlingen – dessa fallna människor, som har låtit sig frälsas och som Jesus har gett seger och helgat! Jesu brud kommer att vara en skara, som Han i förväg har fått leda fram till sin härlighet, mitt i världens mörker och ondska. För det stora och härliga resultatet, kommer de i tacksamhet lovprisa Gud i all evighet.

Jesu brud kommer att vara en skara, som Han i förväg har fått leda fram till sin härlighet, mitt i världens mörker och ondska.

En plats i himlen

”Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.” Ef 2:6-7.

Vi får många löften till följd av frälsning och lydnad mot Guds ord. Bland annat lovar Guds ord att vi ska sitta tillsammans med Jesus på Hans tron, precis som Han har satt sig med sin Fader på Hans tron. (Upp 3:21; Hebr 2:5).

I denna höga ställning med Kristus, har vi ingen orsak till att oro oss för framtiden. Den är för evigt säkrad och omgiven av Hans överväldigande godhet och omsorg i alla livets situationer. – ”Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.” Ps 23:6. Ja, det är vår framtid om vi låter Gud frälsa oss och helga oss, medan vi befinner oss på denna jord!

Det är en realitet att Kristus en dag kommer med brinnande eld, för att hämnas över alla de som inte har varit lydiga mot Hans evangelium. Men det är lika säkert att de som har varit lydiga, ska förhärligas och äras i all evighet. Må vi vara bland dem. (2 Tess 1:6-10).

Denna artikel innehåller utdrag från det norska häftet ”Den nya pakt og lovløshetens hemmelighet” av Sigurd Bratlie (Skjulte Skatters Forlag, juni 1952); och följande artiklar från BCCs tidskrift ”Skjulte Skatter”: ”Fullkommen og hel” av Sigurd Bratlie (februari 1954); ”På vei til herlighet” av Aksel J Smith (juni 1953) och ”De herlige og underfulle” av Aksel J Smith (maj 1954).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.