Vad är resultatet av kristendom?

Vad är resultatet av kristendom?

Ger din tro resultat?

5 min ·

Det går inte att förneka att Kristus har haft en betydande inverkan på vår värld. Utan Jesu födelse hade inte världen som vi känner idag existerat. Det hade inte funnits katoliker, protestanter eller julfirande. Det hade inte stått "Vi förlitar oss på Gud" på den amerikanska dollarn. USA som vi känner idag (som är byggd på kristna värden) hade faktiskt inte ens existerat.

Men låt oss strunta i den kulturella och sociala betydelsen av kristendomen och istället ställa den relevanta frågan: Vad har kristendom åstadkommit? Alltså i verkligheten?

Har kristendomen löst världssvälten? Knappast. Vapenvåld? Tror inte det. Har den skapat fred i världen? Inte på långa vägar… Finns det något resultat?

"Om någon förblir i mig bär han rik frukt"

Jesus sa, "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. … Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar." Joh 15:5,8

Här ser vi att det finns ett resultat som kommer av ett kristet liv. Detta resultat har inte formen av omedelbar fred i världen eller upphörandet av alla livets problem här och nu. Jesus säger att hans äkta lärjungar bär frukt.

Frukten Jesus talar om är Andens frukter som är Kristi dygder och ett resultat av lydnad mot Guds ord och hans vilja i våra liv.

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." Gal 5:22-24 Frukten Jesus talar om är Andens frukter, Kristi dygder, som är ett resultat av lydnad mot Guds ord och hans vilja i våra liv. 

En ny natur

När man väljer att ge upp sin egen vilja (ens lustar och begär) för att istället göra Guds vilja, så har man "korsfäst sitt kött" som Bibeln beskriver det. Man överger eller förnekar medvetet egna syndiga lustar, begär och tendenser, som endast leder till oro och olycka, för att istället behaga Gud med sitt liv. Och resultatet av att göra Guds vilja i alla livets situationer är att man får ett nytt sinne. Man formas efter Jesu Kristi bild och bär frukt för honom. (Rom 12:2, Rom 8:29)

Där det förut fanns mänskliga begränsningar för ens godhet och kärlek, kan man nu visa obegränsad godhet och kärlek mot de andra.

Om man trofast gör Guds vilja om och om igen innebär det helt enkelt att man smälter samman med hans vilja och natur, så att hans dygder ersätter dina egna naturligt syndiga tendenser. Där det förut fanns oro i hjärtat, fylls man med frid. Där man förut var ovänlig, blir man vänlig. Där det förut fanns mänskliga begränsningar för ens godhet och kärlek, kan man nu visa obegränsad godhet och kärlek mot de andra. Och listan är lång.

På deras frukt skall ni känna igen dem

I Matteusevangeliet 7:15-18 säger Jesus, "Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt."

Många människor påstår sig vara kristna, utan att egentligen följa Kristus på riktigt. Detta är förvirrande och gör det svårt att veta vem man kan lita eller tro på, vilket i sin tur gör att kristendomen i sig själv inte verkar hålla på många områden. Men sanningen är att äkta kristendom, som består av att följa Jesus och ge upp sin egen vilja i alla situationer, ger resultat. Och Jesus säger att vi ska känna igen en äkta kristen på resultatet.

Växer Andens frukter i ditt liv?

Så då är frågan: Vilka resultat har din tro gett? Växer Andens frukter i ditt liv?

Jakob förmanar oss att "ordets görare, inte bara dess hörare." (Jak 1:22) När man praktiserar ordet och följer Jesus på alla punkter, blir det naturligt att man gör framsteg i sitt kristna liv och bär goda frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning blir resultaten av ens tro. Och det är själva resultatet av kristendom!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.