Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Vad är egentligen skillnaden mellan frestelse och synd?

Vad är egentligen skillnaden mellan frestelse och synd?

I mitt kristna liv kan det kännas som att jag blir oren när jag frestas och att jag har syndat i mitt tankeliv. Det är faktiskt inte sant. Frestelsen är inte synd, utan då sätts min tro på prov och med hjälp av evangeliet kan jag uthärda frestelser utan att någonsin begå synd!

Min benägenhet att synda – synden i köttet

Synden kom till världen till följd av en olydnadshandling som utfördes av de första människorna, Adam och Eva. Alla deras avkomlingar har ärvt synden i köttet – inte skuld, utan en benägenhet eller lust att följa sin egen vilja snarare än Guds vilja. Bibeln använder många ord för att beskriva denna benägenhet: synden i köttet, syndens kropp, syndens lag, lustar och begär o.s.v. I Romarbrevet 7:18 skriver Paulus: Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Här beskriver han benägenheten att synda som vi alla har ärvt.

Frestelse och synd


Jakob skriver mycket tydligt om temat frestelse och synd. Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Jakob 1:13–15.

Av detta kan vi se att frestelsen i sig inte är detsamma som att begå eller göra synd; synd är resultatet av en befruktning – när mitt sinne håller med lusten (eller begäret) som bor i mitt kött eller min mänskliga natur. Alltså, att begå synd är något som jag väljer att göra, och synden kan inte genomföras om jag inte samtycker till det.

Ingen behöver synda!


Faktiskt lär Jakob oss att frestelsen sätter vår tro på prov, och de som håller ut utan att synda skall få livets krona (Jakob 1:12). Likaså skriver Petrus att våra prövningar (frestelser) är glädjeämnen, eftersom vår tro prövas och följden är vår själs frälsning. Evangeliets budskap är att även om jag blir frestad, behöver jag inte synda – jag kan i stället följa i Jesu fotspår och besegra frestelsen. Syndens lön är döden, men de som segrar skall få evigt liv!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.