Vad betyder det att vandra i Anden?

Vad betyder det att vandra i Anden?

“Om vi har liv genom Anden, låt oss då även vandra i Anden!” Vad betyder pingsten egentligen och vad är pingstens Ande?

"Om vi har liv genom Anden, låt oss då även vandra i Anden!" I denna kommentar belyser Jan-Hein Staal pingstens, pingsthelgens och speciellt pingstens Andes betydelse på ett intressant och annorlunda sätt.

Den helige Ande

Många tänker då särskilt på helande underverk eller gåvor som den helige Ande kan ge. Och det kan den helige Ande göra även i vår tid. Men hur mycket viktigare är det inte att Guds Ord också kan ge oss klara tankar om den helige Andes arbete i en kristens vardag även på 2000-talet.

Det som bor i människan.

"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud?" skriver Paulus till de kristna i det antika Korinth. Din och min kropp är alltså ett tempel där den helige Ande önskar att få bestämma allt. Samtidigt lär Bibeln också att det bor andra makter i din och min kropp – ondskans, bitterhetens, missmodets och orenhetens makter. Makter som är starkare än vi själva. Då är det klart att vi som kristna inte bara kan göra vad vi vill och att vi inte bara kan leva "på måfå", även om vi kan ha haft erfarenheter av den helige Ande.

Den dagliga, inre kampen.

När den helige Ande bor i oss, samtidigt som de syndiga makterna, blir det nödvändigtvis varje dag en kamp och ett val i vårt inre. Dessa syndiga makter är de samma som Paulus kallar för "köttets begär" när vi läser vidare i Galaterbrevet 5: "Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet och Anden strider mot varandra."

En som är ärlig vet mycket väl vad dessa köttets begär leder oss till. Den helige Ande vill så gärna att vi aldrig ger efter för dessa syndens onda makter som bor i oss. Den helige Ande är som en lärare som lär oss sanningen, lär oss att göra det som behagar Gud. "Låt oss inte bara ha liv genom Anden", säger Paulus vidare, "men låt oss även följa Anden."

Den helige Ande är som en lärare som lär oss sanningen

Att följa Anden innebär att vi i vardagen använder oss av kraften som finns i den helige Ande. Att följa Anden betyder då att vi använder denna kraft till att förkasta det onda som bor i vårt kött och väljer att göra Guds vilja (läs kapitel 5 i Galaterbrevet). Och det mest fantastiska är att genom att följa Anden växer det underbara frukter i vårt inre: Andens frukter, som är glädje, frid, kärlek och trohet.

Pingsthelgen är nu förbi. Måtte du och jag i 2000-talet vara människor som den helige Ande varje dag kan göra det arbete i som den så gärna vill göra.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.