Vad bor i ditt hjärta?

Vad bor i ditt hjärta?

Gud ser på hjärtat, och vad ser han där inne?

Gud ser på hjärtat, och vad ser han där inne?

Gud ser på hjärtat, och vad ser han där inne?
På Jesu tid såg inte människorna någon yttre härlighet med Jesu liv. Men om dörren till hans hjärta plötsligt hade öppnats, skulle de ha blivit bländade av den överväldigande härligheten som fanns där inne. De skulle ha fått se gudasonen i sin kraft och härlighet vandra runt i sitt eget hjärtepalats.

Vilket intryck skulle folk få om de plötsligt fick se in i vårt tankeliv, in i hjärtats kammare? Vad hade de sett om de kunde gå från rum till rum?

Väggarna i ditt hjärta

Hade dina motståndares hjärtan smultit om de fick se bönekammaren i ditt hjärta, och se alla namn på väggarna, inklusive sitt eget, djupt inristade med kärlek och omsorg? Eller kanske de endast skulle se namnen från din familj och några få namn av dina bästa vänner, och dessutom inte särskilt djupt inristade? Kanske de bara skulle se ett mörkt och kallt rum där de knappt kunde urskilja resterna av några utsuddade namn? Hade de slagits av förundran när de fick komma in i fridens kammare och känna den välsignade himmelska friden som rådde där inne?

Hur skulle det vara att se in i rättfärdighetens och kärlekens salar? Hade de sett väggar täckta av alla möjliga avskyvärda avgudar, som Israels äldsta hade i sina hjärtan? (Hes. 8:10, 14:3) Eller skulle de få se väggar täckta av kärlekens och rättfärdighetens lagar, inristade med Jesu egen hand, och se Fadern och Sonen sitta bredvid dig för att dela en måltid med dig? (Hebr. 10:16; Joh. 14:23; Upp 3:20)

Bevara ditt hjärta

Tyvärr finns det många ohyggliga och farliga hjärtan. Gläntar man lite på dörren hoppar alla möjliga fula kryp ut. Giftiga ormar räcker ut sin tunga och sprutar ut sitt dödande gift. Det hade varit bra om sådana hjärtan hade stora tydliga varningsskyltar, då hela livsområdet är livsfarligt på grund av alla hemska fallgropar.

Men vårt hjärta behöver självklart inte vara sådant. För detta får vi denna förmaning: "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet." Ordspr. 4:23.

Fridens bostad

Ja, Herren kan uträtta stora saker med en människa. Han kan frälsa, omskapa och förvandla oss. Han kan rensa våra hjärtan och smycka vårt hjärtas bostad med alla möjliga skatter. Vi bär huset med oss vart vi än går, en bostad av frid i denna oroliga, eländiga värld. En bostad som ingen makt på jorden kan tränga in i och förstöra mot vår egen vilja.

Detta är en redigerad artikel som publicerades för första gången i församlingstidskriften "Skjulte Skatter" i september 1947. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.