Vad det innebär att vandra i Anden

Vad det innebär att vandra i Anden

Det är lätt att skylla ifrån sig med att säga “vi är bara människor”, men i Bibeln står det att när man vandrar i Anden gör man inte det köttet begät. Vad betyder det egentligen?

Paulus skriver i Gal. 5:16, Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Det som Bibeln kallar köttet är där allt som är i opposition mot Gud och hans vilja, bor i en människa.

Vårt ego är en centralstation som sänder ut otaliga signaler och handlingar, som alla går ut på att värna om sig själv, spara sig själv, samla på ära och gunst åt sig själv, upphöja sig själv på andras bekostnad. Detta är köttets begär och det är helt bottenlöst i sina krav och fordringar. Som regel kan vi behärska det till en viss grad, i alla fall om det inte gynnar vårt ego. Men förövrigt är vi människor undergivna dessa krafter. Därför, när dessa negativa egenskaper som vi ärvt genom generationer visar sig, hör vi ofta: «Vi är bara människor».

Men Paulus säger alltså att du, genom att vandra i Anden, inte behöver fullföra dessa begär. Då tänker och handlar du annorlunda än vad andra gör, i livets olika situationer.

"Vandra i Anden!"

Allteftersom du vandrar går det framåt. Du förflyttar dig från punkt A till punkt B. För att kunna vandra i Anden, måste du först få Anden och den Ande det här talas om, är den helige Ande. Den helige Ande är en verklig kraft, precis lika verklig som den du ser då en lyftkran lyfter en container från en lastbåt och upp på kajen. Om du får denna kraft in i ditt liv, börjar en ny dag; ett nytt och väldigt intressant kapitel i livet startar.

Det visar sig däremot att de flesta som får denna Ande, helst bara vill leva i den och njuta av den, som ett barn som bara vill leka. Men den helige Ande är inte en leksak. Den är en hjälpare för de som vill uppnå resultat i sina kristna liv. Den helige Ande innehar alla tänkbara goda egenskaper. Den ger styrka att orka bära de allra största bördor och motgångar. Den är även en vägledare. Den kan vägen som Jesus banade när han levde på jorden. Det är vägen som leder dig bort från allt skadligt och negativt, som leder dig till det som är nyttigt och gott för din nästa och som fyller dig med glädje och belåtenhet. Du blir helt enkelt lycklig och omgivningen får känna av det.

Anden ska påminna oss och ge oss kraft

Livets motgångar möter oss alla. Vem har inte känt att "det som händer just nu är fruktansvärt trist och meningslöst"? Du tappade bort mobilen, eller pengarna, eller förlorade kanske en god vän. Kanske någon på jobbet har baktalat dig. Du sökte kanske ett bra jobb men fick det inte. Det finns många exempel. Om du då vandrar i Anden, vad händer? Jo, Jesus säger att Anden ska påminna oss om allt som han har sagt till oss. Vad är det Jesus har sagt då? Läs till exempel i Matt. 6:34: Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Att bekymra sig är inte samma sak som att planera morgondagen, utan bekymring är det som är nertryckande, det som slukar energin och glädjen.

Anden påminner även gärna om det Petrus säger: Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er: 1 Pet. 5:7. När du vandrar i Anden, kommer dessa ord in som en bärande kraft i ditt hjärta och sinne, när du säger "nej" åt alla andra tankar som dyker upp och som vill göra dig ängslig. Anden ger styrka till det, på samma sätt som lyftkranen lyfter upp gods på flera ton ur båten och upp på kajen.

En vandring under lydnad

Att vandra i Anden betyder att vara lydig mot Anden, lydig mot Guds lagar och bud som Anden påminner dig om då alla olika frestelser dyker upp. Att frestas är inte det samma som att synda, men i frestelsen hamnar du i en valsituation. Om någon säger något otrevligt eller oartigt till dig, då vet vi alla vad vi frestas till: att ge igen, att hämnas på ett eller annat sätt. Om du gör det, bryter du mot Guds bud. Det betyder att synda. Men vad säger den helige Ande: Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Om du vandrar i denna Ande så segrar du över frestelsen. Du löser situationen på ett sätt som skapar en god atmosfär, som ger dig glädje istället för att det blir en dominoeffekt av destruktivt handlande.

Vandringen bär frukt

Genom att vandra i Anden händer något märkligt: det Bibeln kallar för ”Andens frukter” börjar växa fram i ditt liv. De är bland andra frid, glädje, kärlek, trohet, godhet, Gal. 5:22. Du som var så orolig, ängslig och ofta så nedstämd, får ett förbättrat «hälsotillstånd». Du blir stabil och får förmågan att skapa frid omkring dig. Du blir glad och glädjen blir en naturlig del av ditt liv. Det blir slut på missunnsamhet. Istället kan du glädja dig med de glada. Kärleken gör att tankarna befrias från egots oändliga kretslopp så du istället kan tänka på andra och vad som kan vara bra för dem. Troheten blir en del av din personlighet. Man kan lita på dig i allt du säger och gör. Du är en ny människa. Det passar inte längre på dig, det som sägs: "Vi är bara människor". Det har kommit in något helt nytt i ditt liv, så du tänker och agerar annorlunda än du gjorde förr.

Du blir en vinnare. Genom att vandra i Anden växer alla dessa egenskaper fram och du kommer över på livets solsida.

Det är detta liv som Jesus levde här på jorden och som även du som hans lärjunge kan leva. Man måste öva sig i att vandra i Anden. Ibland kan det gå fel, speciellt i början av ditt kristna liv, men det får inte få dig att tappa modet så du börjar tänka att det inte tjänar någonting till. I en översättning kallas Anden även för "Tröstaren". Den tröstar oss och ger oss mer och nytt mod när vi behöver det. Så länge vi älskar sanningen, följer den med oss på vandringen och ger oss de rätta vitaminerna när vi behöver dem.
Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande, står det i Bibeln i 2 Tim. 1:7. Vandra i denna Ande så uppnår du ett liv med goda resultat. Det här är inte filosofi och teori.

Det är många som lever idag, som har upplevt detta och deras omgivning kan bekräfta att det är sant. Problemen löser sig inte genom att vara en så kallad troende, genom att vara medlem i någon kyrka, religion eller något religiöst parti. Men genom att vandra i Anden löser sig både de inre och de mellanmänskliga konflikterna. Ett bättre liv, eller erbjudande, finns inte.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.