Vad gör du med din Bibel?

Vad gör du med din Bibel?

Varje år säljs det över 100 miljoner biblar i hela världen. Hur många av dessa biblar är det som faktisk blir lästa? Vad betyder Bibeln för ditt och mitt liv?

Varje år säljs det över 100 miljoner biblar i hela världen. Hur många av dessa biblar är det som faktisk blir lästa? Vad betyder Bibeln för ditt och mitt liv?

Vad gör vi med vår Bibel? Eller ännu viktigare: Vad borde Bibeln göra med oss?

Psaltaren 119 berättar mycket för oss om Bibelns – Guds ords – mening med våra liv.

Psaltaren 119:9: ”Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?” Vilken viktig fråga! Det väldigt konkreta svaret kommer med en gång: ”När han håller sig till ditt ord.” I vardagslivet måste man ta alla möjliga slags val. Läser vi då i Bibeln för att söka visdom och finna en kompass för vårt liv där? Bara då kan vi bevara vårt liv rent.

Bibeln: En lykta och ett ljus

Psaltaren 119:105 jämför Bibeln med en lykta: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

Ingen börjar ju mitt i beckmörka natten att gå på en okänd, smal stig med många svängar, gömställen och faror. Det är extremt farligt! Förstår du och jag hur mycket viktigare det är att ha en lykta för fötterna och ett ljus på vår stig när det gäller vår väg genom livet?

Jesus berättar en liknelse om en såningsman. ”Säden är Guds ord.” (Lukasevangeliet 8:11). Ordet blir sått i våra hjärtan när vi läser eller hör det. Så förklarar Jesus vidare att vi måste arbeta väldigt medvetet för att kunna bevara Guds ord i ett ädelt och gott hjärta i alla olika förhållanden och prövningar i vardagslivet. För om vi tror på ordet och är lydiga mot det som står skrivet så börjar ordet bära frukt i oss, och det är avgörande för hela vårt liv.

Paulus understryker hur otroligt viktigt det är att ordet får göra ett arbete i Timotheos

Paulus skriver två brev till den unge Timotheos. Han understryker hur otroligt viktigt det är att ordet får göra ett arbete i Timotheos.

Första Timotheosbrevet 4:16: ”Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.”

Timotheos fick inga instruktioner om hur mycket mer storartat han skulle kunna förkunna Bibeln. Paulus säger: ”Timotheos, jämför ditt liv med Guds ord, inte bara en dag eller en vecka, men håll ut och fortsätt att göra det. Då kommer Guds ord att göra ett frälsningsverk i dig, och dina ord kommer även att verka till andras frälsning.”

Andra Timotheosbrevet 3:15-17: ”(…) och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”

Som en av alla miljoner biblar som säljs varje år, är din och min Bibel bland dem som verkligen blir lästa? Tror vi på att Bibeln är Guds ord och att vi kan finna ljus och styrka och visdom för vårt liv i den? Vad gör vi med vår Bibel? Och ännu viktigare: Vad gör Bibeln med oss? 

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.