Vad gör jag med minnen om gamla synder?

Vad gör jag med minnen om gamla synder?

Guds ord är nyckeln och ett säkert sätt, som skapar något nytt.

2 min

Hur befrias jag från plågande tankar om tidigare synder? Alla människor har ju gjort köttets och tankarnas vilja. De har fått många minnen av synder som plågar dem, och de vet inte riktigt hur de ska bli fria från dem. Det finns en nyckel som är ett säkert sätt att hela dessa sår.

Vi blir frälsta genom sanningens ord. I Jesus blev Ordet kött och bodde bland oss. (Joh 1:14) Han talade så kraftigt att onda andar måste fly.

När du hör Guds ord, leder sanningens Ande det rakt in i ditt hjärta. När du lyder Ordet, Guds ord, sanningens ord, blir det också kött i dig, och hans ord bor i dig.

Ordet är säden, det är Guds säd. (Luk 8:5-15) När det förblir i dig, kan du inte synda, säger Johannes. Så det du måste göra, och fortsätta med att göra, är att bevara Guds ord i ditt hjärta. Låt det sjunka in i det goda, vackra hjärtat. Då kommer det att växa och bära frukt. När du lyder sanningens ord, så att det blir kött i dig, får du ett helt nytt tankeliv. Du blir av med dessa plågor och dessa onda minnen av synd som plågar dig.

Därför måste du fylla ditt hjärta med Guds ord. Då är du som en fast borg som fienden inte kan erövra. Då har du ammunition och hjälp. Du kan slå fienden tillbaka.

Tänk på hur Jesus gjorde i öknen när han blev frestad av djävulen. Han slog tillbaka med Guds ord! Djävulen kom så listigt och använde sig också av Guds ord, men Jesus slog tillbaka, för han var Guds ord! Ordet hade blivit kött i honom, och därför hade han sådan kraft. Djävulen måste ge vika för de orden. Det är de eviga Guds ord. Det är Ordet som frälser oss. I det ligger en skapande kraft, som skapar något helt nytt i ditt hjärta när du tror på Ordet och håller dig till det. Då kommer det att lyckas helt och hållet för dig, och du får ett helt nytt liv, ett nytt tankesätt där Gud verkar i dig till att vilja och utföra hans vilja.

Artikeln är inspirerad av ett tal av Kåre J Smith den 7 februari 2018.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.