Vad hade du gjort om Jesus bad dig att ge upp allt?

Vad hade du gjort om Jesus bad dig att ge upp allt?

Om den “unge rike mannen” hade valt att ge upp allt för Jesus hade historien kunnat få ett helt annat slut.

Jag har ofta tänkt på den "rike unge mannen" (Mark 10:17-22) Han var en ung man som kunde lagarna och hade hållit dem noga. Historien visar att han kände i hjärtat att det fanns något mer han måste ge upp för att vara fullkomlig. Och han visste exakt vad det var när Jesus pekade ut det.

Det finns en otrolig läxa dold här för oss. När den unge mannen frågade vad han måste göra för att ärva evigt liv och knäböjde framför Jesus, står det att Jesus så på honom och älskade honom. Jesus såg att denne unge mannen hade ett uppriktigt hjärta, och att han verkligen levde ett gott liv. Så han berättade sanningen för honom. Ge upp allt du äger och kom sedan och följ mig. Det var ett test. Det slutgiltiga testet för att se om den unge mannen älskade Jesus mer än allt annat, men han kunde bara inte. Han gick bedrövad bort, eftersom han visste att det var sanningen och att han saknade kraften till att göra det. Jag är övertygad om att Jesus också var bedrövad.

Hur kunde det ha slutat?

Jag har ofta tänkt på hur denna historia kunde ha fått ett annat slut. Den rike unge mannen visste att Jesus ord var sanna. Om han hade stannat en stund, ödmjukat sig själv och bett Jesus om hjälp, hade historien sett helt annorlunda ut. Om han hade sagt: "Jesus, jag vet att du har rätt. Jag måste ge upp allt jag äger och jag vill följa dig. Jag vill vara din lärjunge," då är jag säker på att Jesus hade hjälpt honom.

Jesus lovade att han skulle få en skatt i himlen om han gav upp alla sina jordiska ägodelar. Om han hade gjort det, hade han förtröstat på Gud istället för sin egen förmåga och ägodelar. Då hade han fått uppleva att Gud kunde ge honom så mycket mer än det han var tvungen att ge upp. Han skulle ha fått glädje som inte berodde på hans ägodelar, utan baserades på vetskapen om att han levde ett liv som var välbehagligt för Gud, och att han hade en plats i evigheten.

Jag tror att vi alla kommer till den punkt i livet då vi måste välja att ge upp något för att bevisa att vår kärlek till Gud är större än något annat på denna jord. Det handlar inte alltid om pengar eller ägodelar. Det kanske handlar om ett förhållande, vår tid, våra framtidsplaner, eller mycket annat. Dessa saker är inte nödvändigtvis "synd", men kanske något som vi vill behålla för oss själva trots att vi känner att Guds vilja är att vi ger upp det, så att han kan leda oss till evigt liv. Då måste vi välja om vi ödmjukt erkänner sanningen och gör det vi känner är rätt med Guds hjälp.

Det är värt att ge upp allt

Efter att den unge mannen hade gått och lärjungarna fortfarande satt där med honom, tänkte Jesus på hur svårt det kan vara att ge upp allt. I Mark 10:29-30 ger han en glimt av vad som händer en person som försakar allt för honom. "Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv."

Det kan kännas som ett svårt val- Med vårt förnuft kan det se ut som om hela vår värld kollapsar, men jag har upplevt att jag får en djup frid och vila till och med mitt i situationen, när jag gör det jag känner är rätt i mitt hjärta. Det står i Joh 8:32: "[…] ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." Det är just det som händer för dem som tar en ståndpunkt när de måste välja. De känner att de är fria till att tala sanning, att göra det som de vet är rätt och fria till att hjälpa andra som är bundna.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.